AMF Räntefond Kort

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 0.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
111.41 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Räntefond Kort

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

ISIN
SE0001184961
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 maj 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Moeschlin
Förvaltat fonden sedan
2 december 2013
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Lång ränta
93.1 %
Kort ränta
6.9 %
Skandiabanken AB 520
8.2 %
Nykredit Realkredit A/S 0.81%
7.3 %
Swedbank Hypotek AB
6.2 %
African Development Bank 0.24%
5.5 %
Realkredit Danmark A/S 0.72%
4.3 %