SEB Likviditetsfond SEK

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 0.05 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
10.02 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Likviditetsfond SEK

Fonden är en räntefond med fokus på ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor som givits ut eller garanterats av svenska staten eller kommun i Sverige alternativt av ett svenskt kreditinstitut eller annat bolag som har tillstånd att emittera säkerställda bostadsobligationer. Den syftar till att vara ett kortsiktigt räntealternativ genom investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får uppgå till högst 12 månader. Det finns ingen begränsning av de ränterelaterade överlåtbara värdepapprenas legala löptider, förutsatt att dessa innehav är likvida. Fonden är ingen penningmarknadsfond enligt Förordningen om penningmarknadsfonder ((EU) 2017/1131).

ISIN
SE0000577470
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 juni 1996

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Martin Lundvall
Förvaltat fonden sedan
2 maj 2016
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
81.1 %
Kort ränta
18.9 %