Länsförsäkringar Kort räntefond

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 0.35 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
104.3 SEK
Kursförändring en dag
- 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Länsförsäkringar Kort räntefond

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar främst i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument så att fondens placeringar når en genomsnittlig duration på högst ett år.

ISIN
SE0000837247
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 november 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Andersson
Förvaltat fonden sedan
8 maj 2018
Länsförsäkringar Fondförvaltning ABTegeluddsvägen 11-13 Stockholm
+46 8 58840000http://www.lansforsakringar.se