Evli Euro Liquidity B SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 1.05 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1057.71 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.3 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
Ev
Evli Euro Liquidity B SEK

Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.

ISIN
FI4000058854
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Juhana Heikkilä
Förvaltat fonden sedan
22 maj 2006
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
51.8 %
Kort ränta
45.9 %
Övrigt
2.3 %
NORSKE OLJES 20 FRN
3.6 %
Nordea Bank ABP 1.57%
3.1 %
B2Holding ASA 7.5%
2.9 %
Outokumpu Oy 3.25%
2.3 %
Bond notes
2.0 %
Volvo Treasury (Publ) 0.54%
1.5 %
Intrum AB
1.5 %
Teollisuuden Voima Oyj 1.11%
1.5 %
SAAB AB 113
1.5 %
Teollisuuden Voima Oyj 1.21%
1.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer