Allianz Green Bond AT3 H2 SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 4.41 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1121.75 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.85 %
Varav förvaltningsavgift
0.79 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Green Bond AT3 H2 SEK

Long-term capital growth by investing in investment grade rated Debt Securities of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries with a focus on Green Bonds.

ISIN
LU1522997029
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 december 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hervé Dejonghe
Förvaltat fonden sedan
17 november 2015
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
88.2 %
Övrigt
6.2 %
Kort ränta
5.6 %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
2.6 %
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
1.8 %
Ireland (Republic Of) 1.35%
1.3 %
Rzd Capital Plc 2.2%
0.9 %
Orsted A/S 1.75%
0.8 %
Esb Finance Designated Activity Company 1.125%
0.8 %
Digital Dutch Finco Bv 1%
0.8 %
Banco Santander, S.A. 1.125%
0.8 %
Societe Generale S.A. 0.875%
0.8 %
De Volksbank N.V. 1.75%
0.8 %