AMF Räntefond Mix

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 2.01 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
120.7 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Räntefond Mix

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år, som investerar i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut på de globala räntemarknaderna. Tillgångarna ska vara denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor och euro. Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.

ISIN
SE0004324424
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 januari 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Moeschlin
Förvaltat fonden sedan
2 december 2013
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Lång ränta
102.3 %
Swedbank Hypotek AB
6.9 %
United States Treasury Notes 2.75%
6.4 %
United States Treasury Notes 2.625%
5.9 %
United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 2%
5.3 %
United States Treasury Notes 2.25%
4.4 %
Italy (Republic Of) 5.5%
3.6 %
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.5 %
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.3 %