Carlsson Norén Macro Fund

Hedgefond, lång/kort, krediter
Utveckling 1 år+ 0.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
123.14 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
60 %
Ca
Carlsson Norén Macro Fund

Fonden är en svensk hedgefond som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Fondens målsättning är att med låg risk skapa avkastning oavsett fallande eller stigande räntor. Fonden använder standardiserade derivatinstrument i stor omfattning i sin förvaltning på de Nordiska- och G7 ländernas räntemarknader. Placeringar sker med högt ställda krav på kreditvärdighet och basvaluta är svenska kronor.

ISIN
SE0002264374
Kategori
Hedgefond, lång/kort, krediter
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 december 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Fredrik Carlsson
Förvaltat fonden sedan
2 januari 2008
Carlsson Norén Asset Management ABKrokslätts Parkgata 4431 68 Mölndal
031-280701http://www.carlssonnoren.se