Carlsson Norén Yield Opportunity A

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 5.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
100.3 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-30 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2020-07-30 11:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
40 %
Ca
Carlsson Norén Yield Opportunity A

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier. Fonden har ett fritt placeringsmandat med avseende på tillgångsslag men investerar primärt i obligationer med eller utan aktierelaterade inslag (exempelvis konvertibler), preferensaktier eller andra aktier med obligationskaraktär, ETF:er (börshandlade fonder) och andra fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt konto hos kreditinstitut. Fonden får även investera i värdepapperiserade krediter, vilka utgör överlåtbara värdepapper. Fondens investeringar är med avseende på överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument begränsade till marknaderna i EU, EFTA, USA, Australien, Japan och Kanada.

ISIN
SE0011870658
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
40 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 januari 2019

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Magnus Dahlgren
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2019
Carlsson Norén Asset Management ABKrokslätts Parkgata 4431 68 Mölndal
031-280701http://www.carlssonnoren.se
Lång ränta
61.9 %
Aktier
24.3 %
Övrigt
18.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 98.1 %
USA 1.8 %
Kanada 0.1 %

Största branscher

Fastigheter
98.2 %
Allmännyttigt
1.5 %
Industri
0.2 %
Råvaror
0.1 %
Sjukvård
0.1 %