Evli Short Corporate Bond B SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 3.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1172.34 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.55 %
Varav förvaltningsavgift
0.55 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Ev
Evli Short Corporate Bond B SEK

Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond är en företagslånefond med kort maturitet, som placerar sina medel i masskuldebrev med kort återstående löptid emitterade i euro, i regel av europeiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Placeringarnas genomsnittliga riskklassificering är minst B- eller motsvarande, vilket innebär att en betydande kreditrisk förknippas med fondens placeringsobjekt. Fonden sprider placeringarna mellan flera tiotal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till varje enskild emittent. Den genomsnittliga löptiden för fondens ränteplaceringar kan vara högst 2,5 år och för enskilda placeringar högst 5 år, vilket bidrar till att minska kreditrisken.

ISIN
FI4000043716
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Juhamatti Pukka
Förvaltat fonden sedan
2 april 2012
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
94.5 %
Kort ränta
3.6 %
Övrigt
1.9 %
Vestas Wind System 2.75%
2.5 %
Bank Of Ireland Group Plc 10%
2.0 %
Fortum Oyj 0.88%
2.0 %
Commerzbank Aktiengesellschaft 7.75%
1.9 %
Neste Oil 500m 2.125 due 2020
1.9 %
Outokumpu Oy 3.25%
1.9 %
Ferrari N V 1.5%
1.7 %
Ellevio AB 2.88%
1.7 %
Iliad 0.62%
1.5 %
Fastighets AB Balder (publ) 1.12%
1.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer