Hoppa till huvudinnehållet

Jämförelse – Kapitalförsäkring (KF) vs. Investeringssparkonto (ISK)

För dig som ska spara i aktier och fonder behöver du först välja att öppna ett konto där dina investeringar kommer att ligga. Vilket konto som du väljer har en viss påverkan på såväl skatt, arvsrätt och ägandeskapet av dina investeringar. Här går jag igenom skillnaderna mellan Kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonto (ISK)

Barnspara med kontroll i kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring kan du öppna i ditt eget namn och på så sätt själv bestämma när det är dags att ge bort pengarna. För mig är det självklart att barnspara så, då har du full kontroll över pengarna och kan fritt styra när barnet är moget för att själv ta hand om sitt sparande.

Genom spara i en och samma kapitalförsäkring till flera barn kan du också enkelt se till att de får lika mycket, när det är dags att ta ut pengarna. Utbetalningen från din kapitalförsäkring delas helt enkelt lika och du slipper fundera på om barnens sparpengar utvecklas olika bra genom åren.

Kapitalförsäkring vs. ISK 1-0.

Kapitalförsäkringens månadsvisa utbetalningar, suveränt för pensionen

Många som närmar sig pensionsåldern uppskattar möjligheten att få löpande utbetalningar direkt till lönekontot, precis som när man jobbade. Om du har sparat i kapitalförsäkring väljer du själv hur stort belopp du vill ha, eller under hur många år pengarna ska räcka. Det innebär att du ger Nordnet uppdraget att varje månad sälja av och betala ut så stor andel som du väljer. I ett investeringssparkonto så behöver du själv manuellt logga in och sälja av, samt därefter göra en utbetalning till din andra bank.

Du väljer detta under Mina Sidor / Försäkringsbesked när du är inloggad.

Kapitalförsäkring vs. ISK 2-0.

Handla i IPO med kapitalförsäkring

I investeringssparkonto får man enligt lag bara investera i aktier som är noterade eller avses noteras inom 30 dagar. Vissa börsnoteringar (på engelska kallat IPO) behöver man anmäla sig för långt tidigare än så, och då är det normalt kapitalförsäkring som står till buds*. Den som vill slippa fundera, väljer kapitalförsäkring direkt.

Du kan dessutom äga onoterade aktier i en kapitalförsäkring och på så sätt åtnjuta den schablonskatten även denna typ av investeringar. Här kan du läsa mer om onoterade aktier i kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring vs. ISK 3-0.

Placera i Nordnetaktien? Välj ISK

Med kapitalförsäkring får du inte handla i Nordnetaktien, eftersom det formellt är försäkringsbolaget som äger ditt innehav. Det är en ickefråga i dagsläget då Nordnets aktie är avnoterad – men om vi i framtiden handlas på börsen igen kan frågan aktualiseras.

Kapitalförsäkring vs. ISK 3-1.

Handla med utländska aktier i kapitalförsäkring

När du handlar med utländska aktier i din kapitalförsäkring får du automatiskt tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen. Denna skatt kallas för källskatt och den är den skatt man betalar till landet som aktien är noterad i. För din med schablonbeskattat konto ska du däremot inte behöva betala utdelningsskatt.
Många uppskattar kapitalförsäkring framför investeringssparkonto eftersom man slipper begära den återbetalningen av källskatten själv.

Kapitalförsäkring vs. ISK 4-1.

Välj ISK om du ska rösta på bolagsstämman

Eftersom det är försäkringsbolaget som formellt äger ditt innehav i kapitalförsäkringen, får du inte rösta på bolagsstämman. Något du däremot kan göra om aktierna är placerade på ett investeringssparkonto.

Fördel investeringssparkonto, även om det är en möjlighet få sparare nyttjar i praktiken.

Kapitalförsäkring vs. ISK 4-2.

Större möjlighet nyttja kvittningsrätt inom ISK

I vissa fall kan kvittningsrätten som följer av ISK vara till fördel. Det gäller exempelvis personer som saknar inkomst men har ränteutgifter – samt personer vars ränteutgifter överstiger 100 000 kronor. Här vinner alltså ISK, även om dessa situationer sannolikt berör en mycket begränsad grupp. Detta gäller så länge vi har ett ränteavdrag i Sverige och det gäller med andra ord bara för de individer som har ränteutgifter på över 100 000 kronor per år.

Kapitalförsäkring vs. ISK 4-3.

Kapitalförsäkring, bra för förberedelse av generationsskifte

Den grupp som kanske är mest benägen att välja kapitalförsäkring är de som förbereder sig för generationsskifte. Här lägger man rätt och slätt till ett förmånstagarförordnande som reglerar i detalj vad som ska gälla för att pengarna ska betalas ut. Det kan vara så enkelt som att kapitalet ska utgöra en månadsvis inkomst – eller ett krav om att pengarna måste användas till att köpa bostad. Också här är valet ditt.

Kapitalförsäkring vs. ISK 5-3.

Nu har jag framförallt fokuserat på för- och nackdelar för dig som privatperson. För ett företag som vill placera överlikvidiet så finns det bara ett val och det är en företagsägd kapitalförsäkring, läs mer här. Det är inte möjligt att ha investeringssparkonto som företag.

/Martin Ringberg, Sverigechef Nordnet

Läs mer om kapitalförsäkring här

Läs mer om investeringssparkonto här

*Finns inget fast noteringsdatum, väljer du istället aktie- och fonddepå.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
44 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2017-02-02 10:38

Jag har funderat över några av de möjliga nackdelarna med KF. Det ena är när man sparar till barn med barnen som förmånstagare och föräldrarna är gifta och det inte finns några andra barn med i bilden. Om föräldern som äger KFen avlider innan barnen fått pengarna så tillfaller väll pengarna barnen direkt och inte den andra föräldern vilket då kan bli ett problem om man inte vill att barnen skall ansvara för pengarna ännu. Det andra är att i en ISK äger jag värdepapprena och fortsätter att göra så även om banken går i konkurs. I en KF äger… Läs mer »

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-02 13:20

Hej Magnus! Tack för dina frågor. En av fördelarna med sparande i kapitalförsäkring är just flexibiliteten i förmånstagarförordnandet, dvs. möjligheten att styra och villkora pengar i händelse av dödsfall. Vill man inte att barn som mottagare ska få ta del av kapitalet direkt kan man villkora en tidpunkt för utbetalning eller villkora att utbetalning endast får ske i ett visst syfte – såsom exempelvis bostadsköp, finansiera en körkortsutbildning etc. På frågan om konkurs gäller förmånsrätten för försäkringssparande. Det innebär att fonder och värdepapper är separerade från en banks tillgångar om banken skulle gå i konkurs. Samma sak gäller om försäkringsbolaget… Läs mer »

Anonym
Anonym
2017-02-02 11:12

Skatten baseras på värdet vid ingången av året. Om jag då gör månadsvisa uttag, får jag då ändå kvartalsvis skatta för hela ingångsvärdet vid årets början? Debiteras KF dessutom skatt för varje uttag?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-02 13:15

Hej Steffe!

Tack för din fråga. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att skatten för innevarande år räknas fram baserat på ingående värde varje år. Därefter väljer bolagen själva hur man tar ut skatten från de berörda försäkringarna. Vissa bolag tar fortfarande skatten årsvis i förskott, andra månadsvis osv. På Nordnet har vi valt att ta skatten kvartalsvis i efterskott. Du betalar ingen extra skatt vid utbetalning utan det eventuella skattebelopp som påförs vid utbetalning avräknas från den skatt som annars hade tagits ut i slutet av kvartalet.

Vänliga hälsningar,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-02 20:34

Skattemässigt är det alltså inga meningsfulla skillnader emellan dessa 2 alternativ (förutom utländsk utd)? Eftersom du inte nämner det.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-03 09:47

Hej!

Tack för din fråga.

Inte så meningsfulla skillnader, skulle jag säga. Skatten tas ut lite olika – men för både kapitalförsäkring och ISK är den 0,375 %. Här kan du läsa lite mer om skillnader när det gäller skatt.

Vänliga hälsningar,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-03 20:58

Jo är det inte så att om man har en KF och banken gå i konkurs så får man inga pengar tillbaka. Den är ju banken som är ägare av dina värdepapper och sen kan man väll inte placera pengarna i en KF så att till exempel att inte en barn äver några pengar utan allt gå till till exempel barnbarnen. Så man kan inte göra Sina barn avs lösa genom att ge barnbarnen allt. Det går ine

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-06 12:38

Hej Håkan! Tack för dina frågor. På frågan om konkurs gäller förmånsrätten för försäkringssparande. Det innebär att fonder och värdepapper är separerade från en banks tillgångar om banken skulle gå i konkurs. Samma sak gäller om försäkringsbolaget som sparandet sker i skulle gå i konkurs (dvs. separerat från försäkringsbolagets tillgångar). Du kan läsa mer om förmånsrätt på den här sidan. Din andra fråga gäller förmånstagarförordnande. Normalt gäller alltid ett förmånstagarförordnande, vilket innebär att man i teorin kan ange att hela försäkringskapitalet ex. ska gå till barnbarnen (i ditt exempel). I fall där ett förmånstagarförordnande leder till ett resultat som är… Läs mer »

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-08 11:01

Vad gäller för likvider i kf/isk vid ev. konkurs?
Mvh

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-09 08:30

Hej Dennis,

Tack för din fråga!

Avseende likvida medel som Nordnet Pension innehar för försäkringstagarnas räkning på konton i Nordnet Bank, har Nordnet Pension en oprioriterad fordran gentemot Nordnet Bank. Det innebär att Nordnet Pension (och därmed indirekt försäkringstagarna) har samma rätt till sin fordran i konkursen som Nordnet Banks övriga oprioriterade borgenärer.

Konkursboets tillgångar fördelas lika mellan samtliga oprioriterade borgenärer. Oprioriterade borgenärer har rätt till betalt ur konkursen efter prioriterade borgenärer (tex borgenär som har säkerhet för sin fordran), och rankar före borgenärer med efterställda fordringar och aktieägarna i Nordnet Bank.

Vänligen,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-06 09:59

Är både KF och ISK tillgängliga när man inte är skattemässigt skriven i Sverige, utan i ett annat EU land?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-06 12:43

Hej PG!

Tack för din fråga.

Gällande kapitalförsäkring är svaret ja.

Det är möjligt att ha investeringssparkonto också, men den kommer att räknas som en aktie- och fonddepå vad gäller skatt på vinster etc.

Ring gärna vår kundservice på 08-506 330 00 om du vill ha mer information om detta.

Vänliga hälsningar,
Lina

Anonym
Anonym
2017-02-06 10:33

Största fördelen med KF är i mina ögon såklart att kunna få tillbaka utländskällskatt utan att behöva lyfta ett finger.

Vid kvittning är det inte bara räntekostnader, utan det gäller underskott av kapital, det kan uppstå genom räntekostnader, men på många andra sätt också.

En annan fördel med ISK som jag inte sett nämnas är att det går att köpa och ställa ut optioner i isk, aktieoptioner. Det är jäkligt bra. Men då måste man ha isk hos avanza.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-06 11:31

Hej Markus!

Tack för din kommentar. Även i en kapitalförsäkring är det fullt möjligt att köpa och sälja optioner. Den begränsning som dock förekommer inom kapitalförsäkring är att ett försäkringsbolag inte får ställa ut optioner utan att äga underliggande aktier, dvs. det är inte tillåtet med sk. nakna optioner. Därtill får placering heller inte ske i terminer. Övriga derivatinstrument är dock fullt möjliga även inom kapitalförsäkring.

Vänliga hälsningar,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-06 14:05

Jag håller inte med på följande punkter:
* Spara till barn – Kan man väl göra i eget namn lika bra i ISK så länge vi inte har gåvo- och arvsskatt.
* Månadsvisa utbetalningar – Funkar utmärkt i ISK också, med ett kalkyl-ark kan du göra prognoser och bestämma belopp själv.

En ekonomisk skillnad är att med KF så dras skatten automatiskt, vilket är pedagogiskt och man ser utvecklingen efter skatt, men fördelen med en ISK är att du disponerar skattepengarna 1 till 1,5 år innan du behöver betala kvarskatten och kan investera dem under tiden.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-06 15:40

Hej Janne! Tack för dina frågor. Kul att få så mycket respons från er läsare. Din första kommentar gäller barnsparande. Det jag vill framhäva här är att man med de möjligheter som ges i ett förmånstagarförordnande får en ökad flexibilitet och enkelhet på ett sätt som inte ges i ett ISK. Angående månadsvisa utbetalningar, så kan man absolut göra egna prognoser och begära uttag varje månad. Men min erfarenhet är dock att många sparare värdesätter enkelheten i att få denna service via sitt försäkringssparande. Speciellt om man (som hos Nordnet) får den tjänsten utan någon extra kostnad. Som jag skrivit… Läs mer »

Anonym
Anonym
2017-02-06 16:17

Skillnader vid flytt från t ex Avanza till Nordnet?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-08 16:19

Hej John!

Tack för din fråga. Våra kapitalförsäkringar fungerar ungefär på samma sätt. Utveckla gärna din fråga, så ska jag göra mitt bästa för att besvara den. Du kan också ringa kundservice på 08-50633000.

Vänliga hälsningar,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-07 10:13

Jag har NovoNordisk i er kapitalförsäkring och inte fått preiminärt dragen skatt automatiskt tillbaka. Inte heller fått någon hjälp av Nordnet i ärendet trots förfrågan. /Jonas H

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-07 13:19

Hej Jonas och tack för din fråga!

Det ärendet vill vi gärna titta närmare på, men då behöver vi lite mer uppgifter från dig. Ring mina kollegor på 08-506 330 00.

Vänligen,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-07 10:18

Jag har ibland upplevt att banker råder en till KF då den har en viss inlåsningseffekt. Man kan ju tex inte flytta värdepapper till en annan KF utan man måste sälja allt och flytta ut likviderna. När det gäller ISK kan man flytta värdepapper och likvider mellan olika bankers ISK utan skattekostnader.
KF vs ISK 0-1
Med vänlig hälsning,

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-07 15:56

Hej Marcus!

Det finns nog olika skäl till att vissa banker råder till kapitalförsäkring, bolagens inlåsningseffekt kan vara en sådan. Hos Nordnet kan du när som helst ta ut ditt kapital utan någon kostnad. Vid uttag under första året från försäkringens tecknande gäller att minst 1 000 kr måste lämnas kvar i försäkringen.

Gällande flytt av värdepapper från en kapitalförsäkring till en annan stämmer det att man normalt inte kan flytta värdepapper mellan försäkringsbolagen utan behöver sälja av dessa för att göra en kontant inbetalning på den nya försäkringen.

Vänligen, Eva

Anonym
Anonym
2017-02-07 12:28

På KF får man betala avkastningsskatt även på insatt belopp under året, eller hur (alltså inte bara ingångsvärdet)? Tydligen är det så illa att man bara räknar insättningar, utan att ta hänsyn till ev uttag. Så även om man under ett kvartal sätter in och tar ut exakt samma belopp, får man en extra skatt för det insatta beloppet! Är det lika knäppt i ISK?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-07 15:58

Hej Mats!

Tack för din fråga.

Gemensamt för kapitalförsäkring och ISK är att de inbetalningar som sker under året också beskattas. För mer information om hur detta sker, se följande sida: https://www.nordnet.se/kundservice/start/vara-sparformer/jamfor-sparformer.html

Vänliga hälsningar,
Eva

Anonym
Anonym
2017-02-07 14:18

Tack för int ämne!
Jag har tecknat en k-f som är tänkt att tillfalla mina barnbarn,deras mamma är insatt som f-tagare,tanken med detta är att om inte b-barnen är tillräcklikt vuxna eller att de har missbruksproblem eller liknande så bidrar inte detta kapital till något possitivt.Det kräver naturligtvis att jag har förtoende för att min dotter låter kapitalet går dit det är tänkt ifall jag avlider.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2017-02-07 16:16

Tack för din kommentar,Kent!

En av fördelarna med en kapitalförsäkring är just att du har möjlighet att enkelt styra och villkora kapital till valda förmånstagare. Som exempel ges möjlighet att ange att barnbarn inte ska få förfoga över sitt förmånstagarförvärv förrän vid viss ålder.

Vänliga hälsningar,
Eva