Onoterade värdepapper
inom kapitalförsäkring.

Var med från början.

Nu kan du som är kund hos oss investera i onoterade svenska värdepapper inom din kapitalförsäkring. Du slipper deklarera köp och försäljningar och dina vinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria. Istället betalar du en låg årlig schablonskatt.

Nordnets kapitalförsäkring för onoterade värdepapper vänder sig till privatpersoner och entreprenörer som äger eller vill investera i bolag som inte är noterade på börsen. Du som investerar måste vara okvalificerad ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna vid beskattning av vinster och utdelningar. Erbjudandet omfattar svenska aktier med så kallad ISIN-kod.

Relevanta förköps- och villkorsdokument hittar du här.

Flera fördelar.

  • Skattefria vinster, utdelningar och ränteintäkter.
  • Låga avgifter.
  • Möjlighet att som största ägare rösta på stämma.
  • Alla värdepapper i samma kapitalförsäkring.

Relevanta förköps- och villkorsdokument hittar du här.

Så här går det till.

1. Öppna konton.

Öppna en kapitalförsäkring privat och en aktie- och fonddepå direkt på nordnet.se. Kontakta oss för att öppna kapitalförsäkring för företag.

2. Kontakta Kaptena.

Kontakta Kaptena för en värdering av aktuella aktier.

3. Hantera aktier.

Hantera dina aktier i inloggat läge på nordnet.se, precis som vanligt.

Förmånligt pris.

Frågor och svar.

Nordnets kapitalförsäkring har flera unika egenskaper. Du kan läsa mer om vårt kapitalförsäkringserbjudande för privatpersoner här och för företag här.

Observera att vår kapitalförsäkring får onoterade innehav har en separat prislista, som du hittar högre upp på denna sida.

Nej, du kan ha dina noterade och onoterade värdepapper i samma kapitalförsäkring.

Det behöver vara en svensk aktie med en så kallad ISIN-kod.

Kaptena använder sig av vedertagna värderingsmodeller. Beroende på vad det gäller för typ av bolag och tillgångsslag väljer Kaptena den värderingsmodell som ger den mest rättvisande bilden av marknadsvärdet.

Värdering sker löpande, som minst en gång per kvartal.

Att öppna kapitalförsäkring hos oss tar bara en dag och Kaptenas värdering två till tre dagar. Hur lång tid det sedan tar tills de aktuella aktierna landar i din kapitalförsäkring beror på det bolag du flyttar dem från. Alla bolag har olika handläggningstider och det är inte ovanligt att det tar ett par veckor eller mer.

Nordnet ger rösträtt till dig som har flest aktier i en enskild onoterad aktie. Vi behöver få information om att du önskar detta minst 14 dagar innan bolagsstämman.

Kaptena tillhandahåller blanketter för att begära rösträtt, kontakta därför Kaptena i ärendet.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.