Kapitalförsäkring

Upp

Du bestämmer målet - vi ger förutsättningarna

Kapitalförsäkringen är de många möjligheternas sparform. Du betalar inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet.

Du får tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden och slipper deklarera köp och försäljningar. Enklare än så blir det inte.

Välj kapitalförsäkring om du vill:

  • Pensionsspara
  • Spara till barn
  • Placera företagets pengar

Därför ska du välja kapitalförsäkring

Ingen skatt på vinst

Du slipper deklarera

Välj förmånstagare själv

Möjlighet till extra avkastning

Förköpsinformation (pdf)Allmänna villkor (pdf)Faktablad (pdf)

Övriga relevanta förköps- och villkorsdokument hittar du här.

Så fungerar det

​Det här är en sammanfattning av de mest centrala delarna. Kom ihåg att ta del av fullständiga villkor innan du öppnar kapitalförsäkring.

6 skäl att välja kapitalförsäkring

1. Inga försäkringsavgifter

Vi är en av få aktörer på marknadens om helt har skippat avgifter på försäkringsskalet - istället betalar du för det du väljer att placera i. När du handlar med aktier och andra värdepapper gäller vårt vanliga courtage. För fonder betalar du enbart fondbolagens egna avgifter.

Din kapitalförsäkring tecknas alltid med återbetalningsskydd, vilket innebär att värdet av ditt sparande + 1 procent betalas ut till dina anhöriga (eller andra förmånstagare) om du dör. För den extra procenten betalar du en så kallad riskavgift. Riskavgiften baseras på ålder och marknadsvärde i kapitalförsäkringen.

Exempel: En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkring. Riskkostnaden blir då 1,08 kr per månad. Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostanden istället 5,65 kr per månad.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du se en fullständig och oberoende jämförelse mellan kapitalförsäkringar på marknaden.

2. Låg schablonskatt

Om du sparar i kapitalförsäkring betalar du ingen skatt när du tar ut pengarna. Istället dras varje kvartal en skatt som baseras på hur stort belopp du har i din kapitalförsäkring. För 2018 är skatten 0,447 procent.

Mer information om skatt hittar du i tabellen "Läs mer om skatt och placering i kapitalförsäkring" här nedanför.

3. Ta ut pengarna när du vill

Hos oss kan du göra uttag redan från första dagen. Du gör uttaget själv och pengarna finns på ditt föranmälda konto inom några dagar.

Många uppskattar möjligheten att få löpande utbetalningar från sin kapitalförsäkring direkt till lönekontot. Du väljer själv hur stort belopp du vill ha, eller under hur många år pengarna ska räcka. Klicka här för att aktivera utbetalningsfunktionen.

Behåll 1 000 kronor i din kapitalförsäkring

Eftersom en kapitalförsäkring aldrig får ha negativt saldo måste det finnas minst 1 000 kvar i försäkringen, för att täcka eventuell skatt.

Efter ett år har du möjlighet att avsluta din kapitalförsäkring. Då säljer du först av hela ditt innehav, sedan skickar du in blanketten Avslut av kapitalförsäkring till oss. Kom ihåg att bifoga kopia på giltig id-handling.

4. Brett placeringserbjudande

Hos oss får du tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden och kan handla med fonder, aktier, warranter, certifikat, minifutures med mera till förmånliga priser.

Kapitalförsäkring passar mycket bra för dig som handlar aktivt, eftersom du slipper deklarera dina köp och försäljningar.

Ta gärna hjälp av Fondrådgivaren om du vill ha förslag på fonder utifrån din riskprofil.

Handla med utländska aktier

När du handlar med utländska aktier i din kapitalförsäkring får du automatiskt tillbaka en del av den skatt du betalar på utdelningen. Många uppskattar kapitalförsäkring framför investeringssparkonto eftersom man slipper begära den återbetalningen själv.

För mer information om tillåtna placeringar, se "Här kan du läsa mer om skatt och placeringar i kapitalförsäkring".

5. Möjlighet till extra avkastning

Om du sparar i kapitalförsäkring hos oss har du nu möjlighet att få en extra avkastning. Enkelt förklarat innebär det att de aktier du valt att investera i kan lånas ut till institutionella placerare, vilket i sin tur kan ge dig en extra avkastning, i form av en ränta. Dina innehav påverkas inte och du kan sälja aktierna när du vill, precis som vanligt.

Du ansluts automatiskt till vårt aktielåneprogram när du öppnar en kapitalförsäkring hos oss.

Läs mer här.

6. Välj vem som får pengarna när du dör

Du har möjlighet att välja vem som ska vara förmånstagare till din kapitalförsäkring, det vill säga vem som ska få 101 procent av värdet om du dör.

Vem som helst kan vara förmånstagare; någon eller några av dina anhöriga, ett företag eller en organisation. Om du inte registrerar något förmånstagarförordnande betalas försäkringens värde i första hand ut till make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand till dina barn.

Saknas nämnda förmånstagare sker utbetalning till dödsboet.

Här kan du läsa mer om skatt och placeringar i kapitalförsäkring »

 

Kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

Aktie-och fonddepå

Vem kan öppna?

Privatperson (myndig/omyndig) och företag

Privatperson (myndig/omyndig)

Privatperson (myndig/omyndig) och företag

Hur beräknas skatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 0,75 procentenheter. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall då statslåneräntan + 0,75 procentenheter understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2018 blir därmed 0,447 %.

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal, med tillägg för dina insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. För 2016 multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november föregående år, + 0,75 procentenheter. Därtill införs ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 0,75 procentenheter understiger 1,25 %. Detta ger en schablonintäkt som i sin tur beskattas med 30 %. Skatten för 2018 blir därmed 0,447 %.

Vid försäljning av värdepapper beskattas din vinst med 30 %.

Hur redovisas min skatt?

Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt i din kapitalförsäkring. Om du gör uttag under året kommer en del av avkastningsskatten att debiteras i samband med uttaget.

Nordnet lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten ska redovisas i din deklaration under rubriken inkomst av kapital. Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto.

Du måste själv redovisa dina transaktioner i deklarationen. Nordnet drar inte någon skatt.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Nej

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Ja, enligt gällande regler.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Nej, då värdepappren i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Ja

Ja

Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto?

Nej, enbart kontanta medel kan sättas in.

Ja, du kan flytta aktier och fonder som du själv äger. Inflytt av aktier och fonder från en aktie- och fonddepå beskattas som om du hade sålt värdepappren. Inflytt av aktier och fonder påverkar schablon­intäkten (se ovan avsnittet ”Hur beräknas skatten?”).

Ja, både kontanta medel och värdepapper kan flyttas in.

Vilka värdepapper kan jag investera i?

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier noterade i Tyskland, USA och Kanada. Du kan även investera i börsnoterade strukturerade produkter, certifikat och warranter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din kapitalförsäkring.

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier som handlas på NYSE, NYSE MKT LLC, NASDAQ, Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), TSX och TSX Venture Exchange. Du kan även handla börsnoterade certifikat, warranter och strukturerade produkter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform och svenska terminer (OMXS30 Futures) noterade i SEK. Givetvis kan du även ha kontanta medel på ditt investeringssparkonto.

Aktier, fonder, strukturerade produkter, certifikat, derivat m.m. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din aktie- och fonddepå.

Kan jag utse förmånstagare?

Ja, vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation.

Nej, då investeringssparkontot inte är en försäkring gäller vanliga arvsregler.

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Vilken säkerhet omfattas kontot av?

Förmånsrätt

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Insättningsgarantin och investerarskyddet

Är belåning möjlig?

Ja

Ja

Ja

Tar Nordnet ut kontoavgift?

Nej

Nej

Nej

Olika ändamål - samma sparform

Pensionsspara

Att pensionsspara i kapitalförsäkring är enkelt. Du slipper deklarera fondbyten under spartiden och när det är dags att gå i pension är pengarna skattade och klara.

Många uppskattar möjligheten att få löpande utbetalningar direkt till lönekontot. Du väljer själv hur stort belopp du vill ha, eller under hur många år pengarna ska räcka.

Om du redan i förväg har aktiverat utbetalningsfunktionen, kommer vi att höra av oss till dig tre månader innan första utbetalningen. Då bekräftar du om det är dags – eller om du vill skjuta upp utbetalningen ytterligare. Klicka här för att aktivera utbetalningsfunktionen.

Spara till barn

Att tidigt starta ett regelbundet sparande till dina barn eller barnbarn ger dem en bra start i livet och en enklare vardag när de så småningom ska stå på egna ben. Vem som helst kan sätta in pengar eller månadsspara med hjälp av kapitalförsäkringens unika bankkontonummer.

En kapitalförsäkring kan du öppna i ditt eget eller barnets namn. En fördel med att öppna en kapitalförsäkring i ditt namn är att du själv bestämmer när det är dags att ge bort pengarna.


Rättvist om du har flera barn

Genom att spara i en och samma kapitalförsäkring till flera barn kan du enkelt se till att de får lika mycket, när det är dags att ta ut pengarna. Utbetalningen från din kapitalförsäkring delas helt enkelt lika och du slipper fundera på om barnens sparpengar utvecklas olika bra genom åren.

Kom ihåg att fylla i och skicka in blanketten Ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare, om du vill att pengarna ska tillfalla barnet eller barnen om du dör innan de har hunnit betalas ut.

Gåvokort att printa och ge bort

Placera företagets pengar

Många företag väljer att teckna företagsägd kapitalförsäkring. Den kan användas på två sätt – dels för att placera företagets pengar, dels som en extra pension för ägare och andra nyckelpersoner. Det kan vara avgörande för den som vill gå i pension lite tidigare, eller höja sin levnadsstandard som pensionär.


Placera pengar

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.


En extra pension

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en Direktpension. Det innebär i korthet att företaget kompletterar ett eventuellt tjänstepensionssparande med ytterligare en pension.

Den främsta fördelen med direktpension är flexibiliteten. Till skillnad från övrigt pensionssparande är pengarna inte bundna på samma sätt som i ett tjänstepensionssparande, något som exempelvis möjliggör för en företagare att återföra pengarna till bolaget. Direktpension kan också användas vid tidigarelagd pensionsavgång.

Kom igång

Tycker du att det kan kännas svårt att komma igång med ditt sparande? Då är du inte ensam. Vi har tagit fram tre enkla steg som förhoppningsivs kan hjälpa dig på vägen. Här får du hjälp med allt från att öppna kapitalförsäkringen till att hitta rätt fonder eller aktier.

Har du några frågor är du som alltid välkommen att kontakta kundservice på telefonnummer 08-506 33 000.


Kom igång med kapitalförsäkring

Vid förmedlad försäkring kan försäkringsavgift tillkomma.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.