SPP FRN Företagsobligationsfond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 3.87 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
113.55 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.41 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
SP
SPP FRN Företagsobligationsfond A

SPP FRN Företagsobligationsfond investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0004807097
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Hälldahl
Förvaltat fonden sedan
15 oktober 2012
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Lång ränta
76.4 %
Kort ränta
23.6 %
Nordea Bank ABP 1.47%
3.4 %
DNBB 28 FRN
3.1 %
Kungsleden AB
3.1 %
If P&C Ins 46 S FRN
3.0 %
Castellum AB
2.8 %
Sagax AB 0.02%
2.6 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.7%
2.5 %
Islandsbanki hf. 2.07%
2.5 %
Fabege AB
2.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer