Hoppa till huvudinnehållet

Riksdagsmajoritet bakom pensionsportal: “En självklar reform”

“En självklar reform”, “stärker konsumentens rättigheter” och kort och gott “ja till en pensionsportal”. Det är några av de omdömen som riksdagspartierna ger Nordnets förslag på en central pensionsportal med flyttfunktion. En riksdagsmajoritet står bakom förslaget på pensionsportal, visar en färsk enkät.

Pensionssparare som vill flytta sin pension för att exempelvis åtnjuta lägre avgifter stöter fortfarande på mycket krångel och hinder. Problemen har till och med intensifierats sedan avgiftstaket på 600 kronor infördes i april 2021. Det handlar om blanketter som inte godtas, digitala signaturer som underkänns, nya KYC-uppgifter från kunden som plötsligt begärs in från avflyttande kund och långa handläggningstider. Vi märker att nya hinder för spararna att flytta hela tiden uppkommer.

En central pensionsportal med flyttfunktion är sista pusselbiten för en fungerande flytträtt på pensionsmarknaden, efter avgiftstaket och utvidningen av flytträtten. Med standardiserat digitalt förfarande skulle inte vissa pensionsbolag kunna ducka den digitala utvecklingen och fortsätta försvåra för kunder som vill flytta sina pensionspengar.

Branschen själva har knappast incitament att underlätta för sparare som vill flytta sin pension. Därför behöver initiativet komma från regering och riksdag, precis som i Norge, där en pensionsportal som fungerar på ungefär samma sätt finns.

Se klippet där jag och Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad förklarar partiernas ståndpunkter här.

Det anser partierna

Vi skickade ut en enkät till alla riksdagspartiers ekonomisk-politiska talespersoner för att höra deras åsikter.

Centerpartiet

Martina Johansson, talesperson för socialförsäkringsfrågor skriver: “Det är viktigt att den som vill flytta sin pension lätt kan jämföra mellan olika alternativ och inte möts av onödiga byråkratiska hinder som försvårar ett byte. Det är viktigt att flyttprocessen har pensionsspararens behov i fokus. Det är tveksamt om staten bör ge sig ännu längre in på den privata pensionsmarknaden. Om man ändå landar i det, tror vi att en digitaliserad och centraliserad funktion likt den i Norge skulle kunna vara värt att överväga. Vi välkomnar om de privata pensionsbolagen själva tar initiativ till en sådan portal, utan statlig inblandning.”

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skriver: ”Vi har drivit på för att förbättra tjänstepensionsmarknaden och vill se fler åtgärder. Vi har därför motionerat om att det behöver utredas hur flyttar av tjänstepensionen kan underlättas, så att fler tjänstepensionstagare kan göra ett bra och aktivt val. Den norska digitala portalen är därför intressant att titta vidare på.”

Liberalerna

Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson skriver: “Vi är öppna för att diskutera detta. Det är uppenbart att det behövs åtgärder som i praktiken gör det enklare att flytta sin pension”.

Miljöpartiet

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson för MP: “Miljöpartiet är positiva till en portal för pensionsflytt. Att lättare kunna flytta pensionen stärker konsumentens rättigheter och möjlighet att göra en mer hållbar placering av pensionerna”.

Moderaterna

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna: “Moderaterna anser att det finns skäl att se över hur vi kan göra pensionsmarknaden än mer konsumentvänlig. Vår utgångspunkt är att politiken alltid bör eftersträva att reducera onödig administration för medborgarna. Och det är mycket bra om fler engagerar sig i sin pension. Politiken kan troligtvis göra mer för att underlätta för fler att enklare ska kunna sköta och engagera sig sig. Förbättrade digitala verktyg kan vara en viktig del i detta”.

Socialdemokraterna

Finansmarknadsminister Max Elger träffade vi för en kort tid sedan där vi presenterade förslaget i sin helhet för honom. Läs mer om det här. Han ansåg förslaget vara intressant och att det, om man väljer att ta fler steg inom det här området, är ett av dem han tar med sig.

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD: “Sverigedemokraterna har varit drivande i omställningen till en sund konkurrens och skäliga flyttavgifter på pensionsmarknaden. Vi ser därför en digital flyttportal som ett naturligt steg i samma riktning för att värna pensionsspararnas intressen. En självklar reform somytterligare skulle konkurrensutsätta aktörerna, effektivisera flytträtten och göra det enklare att fatta goda privatekonomiska beslut”.

Vänsterpartiet

Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet skriver: Mitt svar är ja, angående portalen. Vänsterpartiet är i grunden kritiskt till dagens pensionssystem och till premiepensionssystemets utformning. Men inom ramen för dagens system är det rimligt med olika grepp för att minska risken för utnyttjande av pensionsspararna, bland annat genom alltför höga avgifter och svårigheter att byta leverantör.

Glädjande nog kan vi konstatera att en klar majoritet är positiva till en pensionsportal, i varierande grad. Det ger oss hopp om att politikerna förstår de utmaningar som den lagstadgade flytträtten fortfarande stöter på, och att branschen själv inte har något intresse för att få flytträtten att fungera. Den förståelsen inger förhoppningar om att även svenska pensionssparare, liksom de norska, kan få en central och komplett pensionsportal. Det förtjänar spararna.

/Frida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer