Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension mars 2022

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Kommentar om mars 2022

Marknaden

Mars månad blev en hygglig aktiemånad trots rekordhög inflation, fallande tillväxt och kriget i Ukraina. Svenska aktier och svenska kronan återhämtade sig från de stora fallen i slutet av februari i samband med nyheten kring invasionen av Ukraina. De riktigt stora marknadsrörelserna ägde rum på obligationsmarknaden där 2-åriga amerikanska räntor har stigit med 100 punkter under månaden och är nu ca 2,4 procent. Anledningen till den stora rörelsen är Federal Reserve som under månaden höjde räntan med 25 punkter och signalerade samtidigt fler kommande höjningar där man troligtvis även går i steg om 50 punkter. Nästa möte för Federal Reserve äger rum i maj.

Fonden

Fonden avkastade 0,26 procent och index 0,47 procent under månaden vilket är -0,21 procent relativt index. Jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den negativa avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska aktier har haft en svag utveckling. Värdepappersvalet för svenska aktier har varit lyckosamt och bidragit starkt positivt till den relativa avkastningen, dock har övervikten mot aktier samt värdepappersvalet för obligationer båda bidragit negativt vilket sammantaget gjorde att portföljen avkastade något negativt. Vid månadens slut är aktievikten cirka 63 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är ansträngd för aktier men erbjuder ändå väsentligen högre förväntad avkastning än räntor. Konjunkturutsikterna är nu mer osäker då tillväxttakten håller på att avta och Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna och högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva men behåller en svag övervikt mot aktier med fokus på globala aktier.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer