Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension.

För det långsiktiga pensionssparandet.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad fond, framtagen för att passa det långsiktiga pensionssparandet. Fonden placerar i globala aktier, svenska aktier och räntepapper. Alla innehav uppfyller våra högt ställda krav inom hållbarhet.

Fonden är tillgänglig inom alla våra sparformer.

Bra att veta om Nordnet Hållbar Pension:

  • Aktivt förvaltad fond
  • Stort hållbarhetsfokus
  • Passar för långsiktigt sparande
Hållbar pension

Så fungerar förvaltningen.

Nordnet Hållbar Pension förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i andra värdepappersfonder, både i indexnära fonder och i aktivt förvaltade fonder. Fondens placeringsinriktning är globala aktier, svenska aktier och
svenska räntebärande papper.

Hållbarhetsarbetet sker i de underliggande fonderna och hållbarhetsaspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Underliggande fonder har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.

Nordnet Hållbar Pension förvaltas av Öhman Fonder.

Hållbar pension

Följ utvecklingen.

Nordnet Hållbar Pension placerar normalt i cirka 60 procent aktier och 40 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan dessa kan dock komma att variera över tiden.

Precis som för alla våra fonder följer du enkelt utvecklingen i inloggat läge. Här kan du också ta del av månadsrapporter från förvaltarteamet.

Vanliga frågor och svar.

Du hittar information om fondens pris här.

Nordnet Hållbar Pension är tillgänglig inom alla våra sparformer. Du kan till exempel ha den i ett privat pensionssparande i kapitalförsäkring eller ISK.

Flytta din ihopsparade pension till den nya fonden:

Direkt under ”Mina sidor” hittar du dina konton och pensioner högst upp till vänster. Klicka dig in på din tjänstepension för att se ditt befintliga sparande. Välj ”Byt” för att byta till den nya fonden.

Ändra fond för framtida insättningar:

Gå in på ”Mina sidor” följt av ”Min sparplan pension”. Klicka på pennan i din sparplan för att välja hur kommande inbetalningar ska placeras.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.