Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension.


För det långsiktiga pensionssparandet.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad fond, framtagen för att passa det långsiktiga pensionssparandet. Fonden placerar i globala aktier, svenska aktier och räntepapper. Alla innehav uppfyller våra högt ställda krav inom hållbarhet.

Fonden är tillgänglig inom alla våra sparformer.

Läs mer och investera

Bra att veta om Nordnet Hållbar Pension:

  • Aktivt förvaltad fond

  • Stort hållbarhetsfokus

  • Passar för långsiktigt sparande

Så fungerar förvaltningen.

Nordnet Hållbar Pension förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i andra värdepappersfonder, både i indexnära fonder och i aktivt förvaltade fonder. Fondens placeringsinriktning är globala aktier, svenska aktier och
svenska räntebärande papper.

Hållbarhetsarbetet sker i de underliggande fonderna och hållbarhetsaspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Underliggande fonder har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.

Nordnet Hållbar Pension förvaltas av Öhman Fonder.

GettyImages-1198660415.jpg
210422_Nordnet_16_7394.jpg

Följ utvecklingen.

Nordnet Hållbar Pension placerar normalt i cirka 60 procent aktier och 40 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan dessa kan dock komma att variera över tiden.

Precis som för alla våra fonder följer du enkelt utvecklingen i inloggat läge. Här kan du också ta del av månadsrapporter från förvaltarteamet.

Vanliga frågor och svar.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.