Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension juli 2021

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Kommentar om juli 2021

Marknaden

Svenska aktier har haft en stark utveckling under månaden med en uppgång på 6,6 procent för stora bolag och 8,8 procent för små bolag. Tillväxtmarknader har dock utvecklats svagt med en nedgång på cirka -6 procent, där det framför allt är regulatoriska risker i Kina som har drivit ner aktiekurserna. 10-åriga marknadsräntor har minskat under månaden med ca 25 punkter både i Sverige och globalt. Trots fortsatt högt inflationstryck i USA bedömer marknaden att FED kommer att prioritera den svaga arbetsmarknaden före inflationen och väntas därmed bibehålla den extremt lätta penningpolitiken ett tag till. Detta ger fortsatt stöd till aktie- och obligationsmarknaden.

Fonden

Fonden avkastade 3,01 procent och index 2,50 procent under månaden vilket är 0,51 procent relativt index. Jämförelseindexet är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av den starka aktieutvecklingen för svenska stora och små bolag. Värdepappersvalet i svenska aktier har varit synnerligen god, där positionen i Veoneer givit ett stort positivt bidrag efter att flera intressanta bud har kommit på bolaget. Även tillgångsallokering samt aktieurvalet av globala aktier har bidragit positivt till den relativa avkastningen. Aktievikten har tillåtits öka något under månaden. Just nu är aktievikten cirka 65 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är historiskt ansträngd för aktier men konjunkturcykeln är dock fortsatt stark och får stöd av vaccinationsprogram samt penningpolitik och finanspolitik. Riskaptiten har kylts av under det senaste kvartalet och risken för en kraftigare korrektion har således minskat. Vi låter därför portföljen ha en offensiv inriktning.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm