Fondita Healthcare B

Branschfond, läkemedel
Utveckling 1 år+ 9.41 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
126.55 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.39 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Fo
Fondita Healthcare B

Fondita Healtcare är en aktiefond som i huvudsak placerar sina medel i sådana företags värdepapper vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande. Fonden har inte geografiska eller till bolagens marknadsvärde relaterade begränsningar och har inte heller ett officiellt jämförelseindex. Fonden strävar att uppnå värdeökning på lång sikt genom att diversifiera sina placeringar i enlighet med fondlagen och fondens stadgar. Fonden placerar sina medel koncentrerat och fondportföljen innehåller ca 30 bolag. Fonden använder sig inte av derivata instrument. Fondförvaltningen är aktiv och avvikelserna från marknadsindex är ofta betydande. Fondens placeringsfilosofi baserar sig på stock-picking, dvs. aktieurvalsmetoden.

ISIN
FI4000321096
Kategori
Branschfond, läkemedel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 juni 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Lehto
Förvaltat fonden sedan
14 juni 2018
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 42.7 %
Euroland 29.6 %
USA 24.1 %
Storbritannien 3.6 %

Största branscher

Sjukvård
96.6 %
Teknik
2.9 %
Finans
0.6 %