BGF World Healthscience A2 USD

Branschfond, läkemedel
Utveckling 1 år+ 0.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
52.51 USD
Kursförändring en dag
- 2.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.82 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
BG
BGF World Healthscience A2 USD

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktiviteten i hälsovård, läkemedel, medicinteknik och leveranser samt utvecklingen av bioteknik.

ISIN
LU0122379950
Kategori
Branschfond, läkemedel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 april 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erin Xie
Förvaltat fonden sedan
1 april 2011
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
99.9 %
Övrigt
0.1 %

Största regioner

USA 68.8 %
Europa exkl. euroland 12.1 %
Euroland 7.2 %
Storbritannien 4.1 %

Största branscher

Sjukvård
99.2 %
Råvaror
0.5 %
Finans
0.3 %