Pictet-Family R EUR

Europa, småbolag
Utveckling 1 år+ 1.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1201.63 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.77 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
2.56 %
Varav förvaltningsavgift
2.3 %
Resultatbaserad avgift
Pi
Pictet-Family R EUR

Denna placeringsfond placerar åtminstone två tredjedelar av sina nettotillgångar i aktier av små och medelstora bolag vilkas huvudsakliga verksamhet eller säte är i Europa. Denna placeringsfond har en diversifierad portfölj som omfattar närmast värdepapper av börsnoterade bolag. Dessa kan vara stamaktier, prioritetsaktier, konvertibla värdepapper och till en mindre mån optionsbevis på konvertibla värdepapper och teckningsoptioner. Placeringsfonden kan också göra placeringar i andra företag för kollektiva placeringar (fondföretag) inom ramen för placeringsbegränsningarna.

ISIN
LU0131725367
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 juli 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Cyril Benier
Förvaltat fonden sedan
4 januari 2016
Pictet Asset Management (Europe) SA15, avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg
+352 467 171-1http://www.am.pictet
Aktier
95.9 %
Kort ränta
4.1 %

Största regioner

Euroland 51.3 %
Storbritannien 24.9 %
Europa exkl. euroland 21.0 %
USA 2.8 %

Största branscher

Industri
28.4 %
Teknik
22.4 %
Konsument, cyklisk
8.9 %
Konsument, stabil
8.5 %
Fastigheter
7.7 %
Sjukvård
6.6 %
Solutions 30 SE
3.0 %
BKW AG
2.8 %
TAG Immobilien AG
2.8 %
Royal UNIBREW A/S
2.8 %
Logitech International SA
2.7 %
Homeserve --- Shs
2.7 %
Vidrala SA
2.6 %
Safestore Holdings
2.5 %
bioMerieux SA
2.4 %
Teleperformance SE
2.3 %