Spiltan Aktiefond Stabil

Sverige
Utveckling 1 år+ 16.03 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
846.64 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.88 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.54 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Sp
Spiltan Aktiefond Stabil

Spiltan Aktiefond Stabil erbjuder en helhetslösning att spara i en bred och väldiversifierad portfölj med placeringar i börsnoterade kvalitetsbolag. Tyngdpunkten är på s.k. värdeaktier och investmentbolag. Placeringar i andra fonder och olika marknadsinstrument för att erhålla stabil avkastning sänker dessutom fondens totala risknivå. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättning för Aktiefond Stabil är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning (7 % per år) och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index.

ISIN
SE0001015348
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 december 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erik Brändström
Förvaltat fonden sedan
2 december 2002
Spiltan Fonder ABRiddargatan 17114 57 Stockholm
+46 8 54581340http://www.spiltanfonder.se
Aktier
86.2 %
Lång ränta
10.7 %
Kort ränta
2.9 %
Övrigt
0.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.2 %
Storbritannien 4.8 %

Största branscher

Industri
33.5 %
Finans
25.0 %
Konsument, stabil
14.4 %
Teknik
9.8 %
Konsument, cyklisk
5.8 %
Sjukvård
4.8 %