AstraZeneca Allemansfond

Sverige
Utveckling 1 år+ 14.52 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2244.88 SEK
Kursförändring en dag
- 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.9 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
As
AstraZeneca Allemansfond

Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att den får koncentrera innehavet till ett mindre antal företag än vad som gäller för en värdepappersfond. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50 % av tillgångarna) i AstraZeneca men också i andra aktier utgivna av företag med anknytning till Sverige och övriga Norden. Fonden är en specialfond (non-UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - a) i överlåtbara värdepapper, utgivna av företag i Sverige eller upptagna till eller föremål för handel i Sverige och b) i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i Norden eller upptagna till eller föremål för handel i Norden, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar (dock maximalt 10 procent av fondens värde), och - på konto i kreditinstitut.

ISIN
SE0000900169
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 april 1984

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jens Melander
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2020
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
98.5 %
Kort ränta
1.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 58.1 %
Storbritannien 40.7 %
Euroland 1.3 %

Största branscher

Sjukvård
44.7 %
Industri
32.1 %
Teknik
8.3 %
Konsument, cyklisk
6.4 %
Konsument, stabil
5.5 %
Finans
3.0 %