Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK)

Japan
Utveckling 1 år+ 27.7 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-11-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
97.59 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ha
Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK)

Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Japan. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

ISIN
SE0000356099
Kategori
Japan
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 april 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Staffan Lindfeldt
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2019
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
97.1 %
Kort ränta
2.9 %

Största regioner

Japan 100 %

Största branscher

Teknik
24.7 %
Industri
22.9 %
Finans
12.3 %
Sjukvård
10.1 %
Kommunikation
10.0 %
Konsument, cyklisk
9.1 %
Keyence Corp
4.6 %
Nintendo Co Ltd
4.2 %
Recruit Holdings Co Ltd
4.0 %
Kyocera Corp
3.9 %
Marui Group Co Ltd
3.5 %
TDK Corp
3.2 %
Kao Corp
3.2 %
Terumo Corp
3.1 %
ORIX Corp
3.0 %
Rohm Co Ltd
2.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer