Skandia Japan Exponering

Japan
Utveckling 1 år+ 1.53 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
209.69 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.6 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.25 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Sk
Skandia Japan Exponering

Skandia Japan Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i japanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex MSCI Japan Net. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

ISIN
SE0000810764
Kategori
Japan
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 1991

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Detterfelt
Förvaltat fonden sedan
12 maj 2014
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

Japan 100 %

Största branscher

Industri
20.2 %
Teknik
15.3 %
Konsument, cyklisk
14.5 %
Sjukvård
12.4 %
Kommunikation
10.2 %
Finans
9.0 %
Toyota Motor Corp
3.8 %
Sony Corp
3.0 %
SoftBank Group Corp
2.9 %
Keyence Corp
2.3 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1.7 %
KDDI Corp
1.5 %
Nintendo Co Ltd
1.5 %
Daiichi Sankyo Co Ltd
1.5 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.4 %