DWS Invest CROCI Japan JPY LC

Japan
Utveckling 1 år+ 10.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
17800.32 JPY
Kursförändring en dag
+ 1.42 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
2000 SEK
Årlig avgift
1.15 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
DW
DWS Invest CROCI Japan JPY LC

ISIN
LU1769942159
Kategori
Japan
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 augusti 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Julien Boulliat
Förvaltat fonden sedan
3 juni 2019
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Aktier
98.8 %
Kort ränta
1.2 %

Största regioner

Japan 100 %

Största branscher

Konsument, cyklisk
28.0 %
Industri
24.5 %
Sjukvård
14.4 %
Råvaror
9.7 %
Kommunikation
6.8 %
Teknik
6.7 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd
3.9 %
Nintendo Co Ltd
3.8 %
SMC Corp
3.7 %
West Japan Railway Co
3.7 %
Otsuka Holdings Co Ltd
3.6 %
FUJIFILM Holdings Corp
3.6 %
Tokyo Gas Co Ltd
3.5 %
Kubota Corp
3.5 %
Central Japan Railway Co
3.5 %
Astellas Pharma Inc
3.4 %