Nordea Japan

Japan
Utveckling 1 år- 6.16 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2.64 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.48 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.01 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea Japan

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden i Japan. Fonden kan även placera en mindre del i andra fonder med inriktning mot Japan. Förvaltningen gör ett urval av aktier där både en avvägning mellan olika branscher och enskilda aktier spelar in. Fonden har innehav i ca 45 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
FI4000048962
Kategori
Japan
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 oktober 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ruben Knudsen
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2009
Nordea Funds AbSatamaradankatu 500020 Helsinki
+358 9 1651http://www.nordea.fi/rahasto
Aktier
97.0 %
Kort ränta
3.0 %

Största regioner

Japan 100 %
Storbritannien 0 %
Europa tillväxt 0 %
Australasien 0 %

Största branscher

Industri
21.7 %
Teknik
20.0 %
Sjukvård
14.2 %
Konsument, cyklisk
12.0 %
Kommunikation
9.6 %
Finans
8.7 %
Sony Corp
6.5 %
KDDI Corp
5.2 %
ITOCHU Corp
4.8 %
Kurita Water Industries Ltd
4.6 %
TIS Inc
4.4 %
Astellas Pharma Inc
4.3 %
Shimano Inc
3.7 %
Nintendo Co Ltd
3.5 %
Daifuku Co Ltd
3.0 %
Subaru Corp
2.8 %