Norron Premium RC

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 2.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
121.25 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.05 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
90 %
No
Norron Premium RC

Norron Premium kommer att allokera sina tillgångar inom räntemarknaden. Fonden kommer att investera sina tillgångar, direkt eller genom derivat, i räntebärande finansiella instrument emitterade av stater och deras organ, statliga och kommunala enheter, banker, företag och företag som är hemvist eller verksamt i norra Europa med tyngdpunkt på de nordiska marknaderna (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). Instrumenten kommer främst vara obligationer och penningmarknadsinstrument men kan också vara konvertibler.

ISIN
LU0772833314
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 juli 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Werleus
Förvaltat fonden sedan
1 november 2012
Norron ABOxtorgsgatan 4111 57 Stockholm
+46 8 555 069 40http://www.norron.com
Lång ränta
80.8 %
Kort ränta
11.0 %
Övrigt
8.0 %
Aktier
0.1 %
M2 Asset Management AB (publ)
2.4 %
Leaseplan Corporation NV 3.5%
2.2 %
Akelius Residential Property Ab 3.88%
2.2 %
STOREBRAND 6,875 NOTES 430404
2.1 %
Sirius Intl47-S FRN
2.1 %
Heimstaden Bostad AB 0.03%
2.0 %
B2Holding ASA 4.25%
1.7 %
UPM KYMMENE OYJ 7,45 NOTES
1.7 %
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.88%
1.7 %
LF Hyp 363
1.6 %