Lannebo High Yield

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 9.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
105.76 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.21 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.92 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
La
Lannebo High Yield

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning på placeringar i högavkastande företagsobligationer främst i Norden. Med högavkastande obligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade High Yield-obligationer. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Målsättningen är att skapa möjlighet till en god avkastning men till lägre risk än aktier. Fonden riktar sig till dig som har en långsiktig placeringshorisont och vill vara investerad i räntemarknaden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

ISIN
SE0006421855
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 januari 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karin Haraldsson
Förvaltat fonden sedan
30 januari 2015
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Lång ränta
89.6 %
Kort ränta
7.2 %
Övrigt
3.3 %
HEDIN BIL Unsecured Bond
2.9 %
Hoist Group Holding Intressenter
2.9 %
European Energy A.S 5.35%
2.8 %
DSV Miljo Group A/S
2.8 %
BEWiSynbra Group AB (publ)
2.7 %
Jyske Bank A/S
2.5 %
Cibus Nordic Real Estate AB
2.4 %