Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 3.83 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
436.93 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.11 %
Varav förvaltningsavgift
0.95 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

Carnegie Corporate Bond är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

ISIN
LU0075898915
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 oktober 1990

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Niklas Edman
Förvaltat fonden sedan
25 december 2013
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Lång ränta
97.6 %
Övrigt
2.3 %
Kort ränta
0.2 %
BERGVIK SKOG SUBORDINATED NOTES, 040324-340324
1.5 %
Nykredit Realkredit A/S 0.88%
1.2 %
Telenor ASA 0.82%
1.1 %
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
1.1 %
Assemblin Financing AB (publ) 5%
1.0 %
Lansforsakringar Hypotek AB
1.0 %
Landshypotek Bank AB
1.0 %
KLP Kommunekreditt AS 2.19%
1.0 %
RSA Insur Grp Notes 2017-Without Fixed Maturity Floating Rate
1.0 %
Scan Bidco A/S 6.75%
1.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer