Spiltan Högräntefond

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 4.6 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
118.51 SEK
Kursförändring en dag
- 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Sp
Spiltan Högräntefond

Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.

ISIN
SE0005798329
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 april 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Lönnquist
Förvaltat fonden sedan
2 april 2014
Spiltan Fonder ABRiddargatan 17114 57 Stockholm
+46 8 54581340http://www.spiltanfonder.se
Lång ränta
80.3 %
Kort ränta
18.5 %
Övrigt
1.2 %
SAS - Senior unsecured FR Note
1.3 %
DnB Bank ASA 1.46%
1.1 %
Storebrand 47 FRB
1.1 %
Swedbank AB (publ)
1.1 %
Heimstaden Bonds 2019 2023
1.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer