SEB Hållbar Sverige Indexnära

Sverige
Utveckling 1 år+ 6.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
434.69 SEK
Kursförändring en dag
- 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.25 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Hållbar Sverige Indexnära

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument som handlas på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att så nära som möjligt följa utvecklingen av SIX Return Index. Förvaltarteamet strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att på samma gång försöka undvika att ta risk gentemot jämförelseindex. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.

ISIN
SE0002593673
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 oktober 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Svalstedt
Förvaltat fonden sedan
1 april 2016
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.9 %
Euroland 2.0 %
Storbritannien 1.6 %
USA 0.3 %

Största branscher

Industri
27.3 %
Finans
25.7 %
Teknik
10.4 %
Sjukvård
8.1 %
Konsument, cyklisk
7.3 %
Konsument, stabil
7.2 %