Hoppa till huvudinnehållet

Lär dig teknisk analys

Detta inlägg är marknadsföring.

Lär dig teknisk analys – i fyra enkla steg

Intresset för teknisk analys har ökat kraftigt i takt med användningen av internet och den ökade investeringslusten bland privata investerare. Denna analysmetod var tidigare reserverad av de professionella; det var både dyrt och omständligt att få tillgång till data och program till teknisk analys. Men i och med utbredningen av internet blev sådant material mer tillgängligt för alla.

Vi startar nu en artikelserie där vi kommer att gå igenom viktiga modeller inom teknisk analys. Artikelserien ska inte uppfattas som ett fullständigt verk kring teknisk analys, utan mer som en kort introduktion till ämnet.

För de som inte har använt tekniskt analys innan, kan metoden lätt verka något skrämmande. Men man kommer snart inse att alla fördelarna vid en regelbunden användning av teknisk analys, framför att basera sina handlingar på tillfällig fundamental information från alternativt tidningar, internetmäklare och liknande. Där man aldrig får den fulla sanningen eller där informationen ofta vara starkt motstridande. Då är det inte så lätt att veta vad eller vem man ska tro på. Teknisk analys, å andra sidan, ger dig konkreta och direkta råd om varje enstaka aktie, ifall de kommer att gå upp, ned eller sidlänges.

Artikelserien kommer att hantera fyra centrala begrepp och modeller inom teknisk analys, nämligen 1) trend, 2) stöd och motstånd, 3) formationer och 4) volym. Varje begrepp får sin egen artikel. I denna inledningsartikel förklaras några begrepp och det ges ett par exempel.

Vad är teknisk analys?

Det finns två användbara analysmetoder för att förutsäga aktiemarknadens kursutveckling: den fundamentala och den tekniska. Inom den fundamentala analysmetoden nyttjas, som namnet antyder, fundamental information för att belysa den framtida ekonomiska utvecklingen. Man räknar då utifrån den framtida förväntade kursutvecklingen. Den tekniska analysmetoden tar själva kursen och volym under viss tidsrymd som utgångspunkt (se bilaga 1). Teknisk analys bygger på samtliga faktorer som ligger till grund för kursbildningen, eftersom att dessa är sammanfattade i själva kursen. Den tekniskt orienterade analytikern har därför inte problem med att välja ut och värdera vilka faktorer som är väsentliga för den framtida kursutvecklingen. Är det samfundsmässiga, överordnade, konjunkturbestämda faktorer? Är det bolagets omsättning och avkastningshistoria? Är det den framtida konkurrenssituationen? Är det marknadspsykologins ställning till bolaget eller branschen? Nej, glöm allt detta; den tekniskt orienterade analytikern skall bara intressera sig kring en sak: den korrekta tolkningen av kursutvecklingen. Men för den sakens skull betyder det inte att det är lätt gjort.

Bilaga 1. (c) Investtech.com. Ett exempel på diagram som används vid teknisk analys. Diagrammet visar utveckling på OMX Stockholm PI senaste 18 månader. Trender och kursformationer är utpekade av Investtech.coms analyssystem. De gröna pilarna är en köpsignal utifrån en rektangelformation. Trenden är stigande på medellång sikt och det indikerar på en fortsatt uppgång. Stöd- och motståndsnivåer är angivna som horisontella linjer i grafen. Under kursens kurva visas grafen för den dagliga omsättningen som ett skuggat område.

Hela marknaden är samlad i kursen

Varför kan en insatt tekniskt orienterad analys bortse från de grundläggande faktorerna? Helt enkelt för att hela marknaden har värderat alla dessa faktorer och värderat dem i kursen. Detta gäller både de rapporterade nyheterna, de förväntade nyheterna och den sk marknadspsykologiska påverkan. För den som handlar utifrån tekniska signaler är det faktiskt väldigt viktigt att bortse från fundamental information. Vilka fundamentala upplysningar den enskilda investeraren än får tillgång till så är ju dessa bara en bråkdel av hur marknaden ser ut och agerar utifrån. Därför bör den tekniskt orienterade investeraren bortse från sådana upplysningar, dessa kan göra mer skada än gagna den det berör. Vad gör du till exempel ifall du har tydliga signaler om att marknaden har nått bottnen och att du borde köpa men samtidigt så väller det in negativa upplysningar? Du tvivlar och resultatet blir antagligen att du inte agerar alls. Man bör också tänka på att om man teoretiskt sett besitter all den fundamentala information som finns på marknaden, så saknar man fortfarande den psykologiska aspekten. För även om informationen är densamma, är det ganska säkert att den kommer att tolkas och användas olika. Både beroende på de enskilda investerarnas psykologiska förhållande men också utifrån deras ekonomiska- och investeringsstrategiska position. Ifall du överväger att köpa, så tänker du knappast på samma sätt som någon som har förlorat pengar på en aktie som köptes då kursen var 50 procent högre.

Vi påstår i och med detta inte att man aldrig ska se på de fundamentala förhållandena kring ett bolag eller en marknad. Sättet man kommer att använda den tekniska analysen på är upp till den enskilda och här styr många olika tankar. Några föredrar att använda teknisk analys som ett timingverktyg för aktier som är utvalda på fundamental bakgrund. Andra gör det motsatta; de använder teknisk analys för att finna ett urval av aktier som är tekniskt positiva. Så köps de aktierna som även är intressanta utifrån fundamentala förhållanden. Underförstått menar Investtech att man mycket väl kan hålla sig uteslutande till teknisk analys. I kursen och den information som framgår från den, är som sagt hela marknadens kunskap och attityd inbakad.

Varför fungerar det?

Bakgrunden bakom hur man kan utarbeta tekniska analysmetoder, är att marknaden upprepar sig efter samma mönster. Investerarna låter sig inte påverkas psykologiskt sedan gör de om samma fel igen och igen. Dessa mönster kan identifieras och sättas in i system, antingen via rent visuella metoder eller via matematiska och statistiska modeller.

En etablerad teknisk analysteori visar att det är vissa modeller som har större betydelse än andra och dessa är enklare att använda vid praktisk aktiehandel. Dessa fyra modeller är redan nämnda och vi kommer tillbaka till var och en av dessa i de artiklarna. Nästa gång så kommer vi att se över trender. Hur vi identifierar trender, hur köper/säljer vi aktier i trender och hur identifieras en bruten trend.

Bilaga 2. (c) Investtech.com. Exempel på teknisk analys. Kambi Group ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 170 kronor. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Följ dina aktier med Investtech på Nordnet >>

Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns här.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer