Nordnet Markets

 

Börshandlade produkter
- courtagefritt* över hela världen

 

 


Investera i upp/nedgång

Hävstång från X1 till X20

Courtagefri*
handel

 

Upp

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria* erbjudande av börshandlade produkter där du kan investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över.

Vårt utbud omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden med produktnamnet NORDNET på slutet. I Nordnet Markets har du möjlighet att investera med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader.

Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Läs mer om Riskerna nedan och under avsnittet Risker.

 

Vi hjälper dig!

Har du frågor om våra produkter eller kanske saknar något i utbudet? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ring 010-506 33 00

Risker

Börshandlade produkter är riskfyllda instrument som inte passar alla. Läs mer om riskerna och villkoren innan du handlar.

Utbildning

Om du vill lära dig mer om Nordnet Markets och börshandlade produkter så kan du fördjupa dig i vårt utbildningscenter.

Svar på vanliga frågor:

Vad är Nordnet Markets?

Nordnet Markets är Nordens bredaste courtagefria* erbjudande av börshandlade produkter där du kan investera i upp- och nedgång i olika börsindex, råvaror och aktier världen över.

Vårt utbud omfattar alla Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos i hela Norden med produktnamnet NORDNET på slutet. I Nordnet Markets har du möjlighet att investera både med och utan hävstång i annars svåråtkomliga marknader.

* Produkterna är courtagefria vid handel på Nordnets plattform.

Är det helt courtagefritt att investera?

Produkter ingående i Nordnet Markets är courtagefria om du lägger en order via vår hemsida eller via någon av våra handelsapplikationer där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå.

Finns det andra avgifter som belastar mig som investerare?

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade avgifter så exempelvis spread eller en räntekostnad för att finansiera din hävstång. På sidan avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi beskrivit de olika avgifter som belastar dig som investerare mer i detalj. Mer information finns Nordeas Grundprospektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, daterat den 15 juni 2016.

Jag saknar en viss produkt i Nordnet Markets

Om du saknar någon enskilt produkt är du välkommen att kontakta vår kundservice med ditt önskemål. Du kan antingen ringa oss på telefonnummer 08 - 506 330 00 eller genom att skicka ett meddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via inloggat läge. Vi strävar alltid efter att ha ett brett utbud av produkter där målsättningen är att tillfredställa våra kunders behov och värdesätter därför dina önskemål om nya produkter högt.

Vilka handelstider gäller för produkter i Nordnet Markets?

Produkter ingående i Nordnet Markets är börslistade värdepapper som handlas på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Oslo Börs. Produkterna är handelsbara helgfria vardagar enligt nedan:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08:15 - 20:00

First North Finland

08:15 - 20:00

First North Danmark

08:15 - 20:00

First North Norge

08:15 - 20:00

Oslo Børs

09.00 - 16.20


För detaljerad information angående börsernas specifika öppettider, se Nasdaq'slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Oslo Børslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Risker

Produkterna som beskrivs på den här sidan är inte lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet.

Vid en investering i börshandlade produkter i Nordnet Markets tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på www.standardandpoors.com och www.moodys.com.

Vid en investering i dessa produkter, kan du förlora hela ditt investerade kapital. Det är viktigt att du vid investeringar i börshandlade produkter sätter dig in i hur finansiering av produkten fungerar. Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk. Det kan exempelvis vara när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser på marknaden eller avbrott som stör handeln. Var medveten om att valutarisk existerar i de produkter där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta.

Vid investering i dessa produkter har du även en marknadsrisk som innebär att om underliggande tillgång rör sig åt fel håll i förhållande till din marknadsexponering kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång desto högre är risken. Informationen på den här sidan upplyser inte dig som investerare om samtliga risker kopplade till Börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och slutliga villkor på Nordeas hemsida.

Varken Nordea Bank AB (publ), eller något av dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på denna och/eller andra webbsidor tillhandahållna av Nordnet AB. Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och slutliga villkor. Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar. Nordnet AB är inte ansvarig för den information som utfärdaren tillhandahåller.


* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. För telefonorder via mäklare och/eller order understigande 1 000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR utgår courtage enligt Nordnet’s vid var tid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än din kontovaluta tillkommer en automatisk växlingsavgift om du inte har ett aktivt valutakonto på din depå. Kontakta Nordnets kundservice för mer information. Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta erbjudandet.

Nordnet Markets, Nordens bredaste courtagefria erbjudande

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.