Lär dig mer om Nordnet Markets

Upp

Hur fungerar produkterna?

Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos är investeringsprodukter med hög risk där du kan förlora hela ditt investerade kapital. Det är därför viktigt att du förstår hur produkterna fungerar och tar del av villkoren innan du investerar. På den här sidan har vi sammanställt generell produktinformation om hur Bull- & Bearcertifikat, Minifutures och Unlimited Turbos fungerar.

Bull- & Bearcertifikat

Vad är Bull- & Bearcertifikat?

Bull & Bear är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes. Som ger dig möjlighet att tjäna pengar på exempelvis aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och nedgång. Om du köper Bull tjänar du pengar när den underliggande tillgången stiger och om du köper Bear tjänar du pengar när den underliggande tillgången faller.

Bull- & Bearcertifikat handlas både med och utan hävstång så när du funderar på vilken Bull eller Bear som passar dig bäst är det viktigt att du tänker på att ju större hävstång du väljer, desto större vinst kan du göra. Men även det omvända gäller. Ju större hävstång, desto större är risken för stora förluster. Du kan aldrig förlora mer än det investerade kapitalet.

Vad är en underliggande tillgång?

Varje Bull- & Bearcertifikat är kopplad till en underliggande tillgång. Exempel på olika underliggande tillgångar kan exempelvis vara guld, olja eller ett index. Priset på certifikatet står i relation till hur den underliggande tillgångens pris utvecklas. Skulle exempelvis guldpriset utvecklas positivt kommer ett Bull-certifikat med guld som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som ett Bear-certifikat kommer att falla i värde.

Hur fungerar hävstången?

Handel med Bull- & Bearcertifikat kan göras både med och utan hävstång. Väljer man en produkt med hävstång så kommer hävstången att multiplicera utvecklingen av den underliggande tillgången på ditt Bull- & Bearcertifikat. Det är viktigt att förstå att hävstången i Bull- & Bearcertifikat beräknas på daglig basis. Över en längre period kommer avkastningen i Bull- & Bearcertifikaten inte att bli hela periodens avkastning multiplicerat med den valda hävstången, utan ett resultat av summan av de dagliga förändringarna under perioden.

Så tyder du börskoden

Varje Bull respektive Bear har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: BULL OMX X5 NORDNET. BULL talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången stiger i värde. OMX talar om att värdepappret är kopplad till OMXS30TM Index utveckling. X5 talar om att den har fem gånger daglig hävstång. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är arrangör av produkten.

Hur lång är löptiden för Bull- & Bearcertifikat?

Bull- & Bearcertifikat har inget fastställt slutdatum, så kallat Open-end. Det innebär att de löper vidare fram till dess att emittenten eventuellt väljer att avnotera värdepappret. Du bestämmer själv om du vill behålla din placering i några minuter, en dag eller flera år. När spreaden mellan köp- och säljpriset blir orimligt stor brukar emittenten normalt sett välja att avnotera värdepappret.

Under vilka tider kan jag handla?

Nordnets Bull- & Bearcertifikat handlas på First North Sverige/Finland/Danmark samt Oslo Børs. Certifikaten är handelsbara helgfria vardagar enligt nedan:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

Oslo Børs

09.00 - 16.20

 

Bull- & Bearcertifikat med underliggande tillgångar som handlas på marknadsplatser med andra öppettider som till exempelvis amerikanska värdepapper handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

I vilka kontotyper kan jag handla?

Via Nordnet kan du handla med Bull- & Bearcertifikat på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & fonddepå.

Beskattning

Produkterna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregeler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Så här handlar du

Bull- & Bearcertifikat är börsnoterade värdepapper och handlas precis som aktier. Emittenten som utfärdat värdepappret ser till att det finns både köp- och säljkurser i Bull- & Bearcertifikatem. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem över börsen under dess handelstider.

Bull- & Bearcertifikat handlas styckvis, det minsta antalet du kan köpa är ett certifikat. Exempelvis, ett certifikat med ett pris på 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av 1 000 certifikat skulle då innebära en placering på 100 000 kronor.

Minifutures

Vad är en minifuture?

Med en minifuture kan du med en mindre summa pengar få samma exponering som om du hade köpt en aktie eller ett aktieindex direkt. För att du själv ska kunna välja vilken risk du vill ha på din placering erbjuder vi flera olika minifutures på samma underliggande aktie eller aktieindex, med olika stor hävstång. En hög hävstång innebär hög risk och en minifuture med låg hävstång har lägre risk.

Minifuture passar den som har en tro på att en aktie eller ett aktieindex ska stiga, eller falla. Tror du till exempel att en aktie ska stiga i värde ska du köpa en Mini Long. Stiger aktien kan din Mini Long procentuellt stiga mer i värde än aktien. Men om aktien faller kommer din Mini Long normalt att falla procentuellt mer i värde än aktien. Och tror du att aktien ska falla ska du köpa en Mini Short. Skulle aktien falla kommer värdet på din Mini Short att stiga i värde, dessutom med hävstång, samtidigt som den som köpt aktien ser sitt värde minska. Om aktien stiger faller värdet på din Mini Short, med hävstång.

Minifuturer har en så kallad stop-loss-funktion, vilket innebär att du aldrig kan förlora mer än ditt placerade kapital.

Vad är en underliggande tillgång?

Varje minifuture är kopplad till en underliggande tillgång. Exempel på olika underliggande tillgångar kan exempelvis vara guld, olja eller ett index. Priset på en minifuture står i direkt relation till hur den underliggande tillgångens pris utvecklas. Skulle exempelvis guldpriset utvecklas positivt kommer en Mini Long med guld som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som en Mini Short kommer att falla i värde.

Hur fungerar hävstången?

En minifuture på en aktie rör sig i princip lika mycket som aktien i kronor och ören. Men då minifuture köps till ett betydligt lägre pris än aktien kommer minifutures att röra sig procentuellt mer än aktien, såväl positivt som negativt. En placering i minifutures ger med andra ord en hävstångseffekt jämfört med en direkt placering i den underliggande tillgången.

Stop loss-nivån ger ett skydd

Varje minifuture har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller (knockas) minifuturen och ett restvärde beräknas.

Skulle priset på den underliggande tillgången nås eller passera stop loss-nivån kommer emittenten avveckla positionen av de underliggande tillgångarna och beräkna ett restvärde. Restvärdets storlek kan variera och är beroende av till vilken nivå emittenten lyckats sälja eller köpa in de underliggande tillgångarna. I sämsta fall fastställs restvärdet till noll. Du kan aldrig förlora mer än ditt placerade belopp.

På vår sida för stoppade produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka produkter som nått sin stop loss-nivå.

Buy-back

När en minifuture har knockat kan emittenten i vissa fall ställa en köpkurs som kvarvarande innehavare kan sälja till. Köpkursen motsvarar det restvärde som beräknats. Detta ger kvarvarande innehavare möjlighet att direkt kunna sälja sitt innehav och inte behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto, vilket normalt tar 10 bankdagar. Observera att denna möjlighet är tidsbegränsad till börsens stängning samma dag som minifuturen knockat samt den efterföljande bankdagen.

På vår sida för förfallna produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilket datum ett eventuellt restvärdet beräknas att utbetalas

 

Så tyder du börskoden

Varje Mini Long respektive Mini Short har ett eget kortnamn på börsen. Exempel:

MINI L VOLVO NORDNET 4

MINI L talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången stiger i värde (long). VOLVO talar om att värdepappret är kopplat till Volvoaktiens utveckling. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är arrangör av produkten. 4 är ett löpnummer och används för att hålla isär de olika Mini Futurerna från varandra.

MINI S ABB NORDNET 3

MINI S talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången faller i värde. ABB talar om att värdepappret är kopplat till ABB:s aktieutveckling. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är arrangör av produkten. 3 är ett löpnummer och används för att hålla isär de olika minifuturerna från varandra.

Ingen slutdag

Minifutures har inget fastställt slutdatum vilket innebär att de löper vidare fram till dess att instrumentet når eller passerat sin stop loss-nivå (knockas).

Under vilka tider kan jag handla?

Våra minifutures handlas på First North Sverige/Finland/Danmark/Norge. Mini Futures är handelsbara helgfria vardagar enligt nedan:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Norge

08.15 - 20:00

 

Minifutures med underliggande tillgångar som handlas på marknadsplatser med andra öppettider som till exempelvis amerikanska värdepapper handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

I vilka kontotyper kan jag handla?

Via Nordnet kan du handla med minifutures på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & fonddepå.

Beskattning

Produkterna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregeler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Så här handlar du

Nordnets minifutures är börsnoterade värdepapper och handlas precis som aktier. Emittenten som utfärdat värdepappret ser till att det ställs både köp- och säljkurser i marknaden. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem över börsen under dess handelstider.

Minifutures handlas styckvis. Om exempelvis en Mini Long kostar 100 kronor innebär ett köp av 1 000 Mini Long att du får betala 100 000 kronor.

Unlimited Turbos

Vad är en Unlimited Turbo?

Unlimited Turbos, eller Turbos som det även kallas, är en typ av Knock-out warrant. I likhet med till exempel minifutures, finns det en finansieringsnivå och en Stop loss-nivå. Unlimited Turbos skiljer sig från klassiska minifutures, eftersom Stop loss-nivån i en Unlimited Turbo alltid är lika med finansieringsnivån. Eftersom avståndet mellan Stop loss-nivån och Finansieringsnivån är noll, kommer en Unlimited Turbo alltid att falla värdelös då finansieringsnivån nås.

Det innebär också att en Unlimited Turbo med samma Stop Loss-nivå och underliggande tillgång som en minifuture kommer, allt annat lika, ha en högre hävstång än den klassiska minifuturen. En Unlimited Turbo prissätts med en riskpremie jämfört med en klassisk Mini Future, på grund av den så kallade gap-risken. Den här premie kan sägas vara kostanden för den garanterade Stop loss-nivån innehavaren av en Unlimited Trubo erbjuds, då innehavaren till en klassisk Mini Future inte kan vara säker på underliggande tillgångs kursutveckling eller restvärdets nivå, skulle Stop loss-nivån beröras.

Hur funkar riskpremien?

Unlimited Turbos handlas med en riskpremie. Riskpremien i en Unlimited Turbo speglar den aktuella risken i den underliggande tillgången. Därför är riskpremien inte konstant utan förändras över tid med volatiliteten i den underliggande tillgången. Riskpremien kan därför vara högre eller lägre när du säljer instrumentet än vid tidpunkten för ditt köp. Riskpremien kan sägas vara kostnaden för den extra flexibilitet och hävstång som en Unlimited Turbo erbjuder investeraren, då den förfaller senare och därmed kan handlas längre än en Mini Future. Rikspremiens syfte är densamma som Mini Futurens stopp-loss buffert, att skydda emittenten vid kraftiga kursrörelser (ofta benämnt som GAP-risk) vid de tillfällen då stopp-loss barriären bryts. Eftersom en Unlimited Turbo har en riskpremie och inte en stopp-loss buffert har den ett högre pris än motsvarande Mini Future. Riskpremien går helt förlorad om Stop lossnivån nås. Investeraren vet därför alltid vad den maximala kostnaden blir för en extrem marknadsrörelse. Det är därför relevant för investeraren att jämföra bufferten hos en klassisk Mini Future mot riskpremien i motsvarande Unlimited Turbo för att se vad som är en passande investering.

Hur fungerar hävstången?

En turbo på en aktie rör sig i princip lika mycket som aktien i kronor och ören. Men då Turbon köps till ett betydligt lägre pris än aktien kommer en turbo att röra sig procentuellt mer än aktien, såväl positivt som negativt. En placering i turbo ger med andra ord en hävstångseffekt jämfört med en direkt placering i den underliggande tillgången. Om du till exempel har en hävstång på 5 och priset på den underliggande tillgången ökar med 1 % betyder det att en turbo long kommer stiga med 5 % samtidigt som en turbo short kommer sjunka med -5 %.

Vid vilken nivå knockas din produkt?

Varje Unlimited Turbo har ett inbyggt skydd, en så kallad stop loss, som gör att du aldrig kan förlora mer än investerat kapital. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller Unlimited Turbon (knockas). Observera att restvärdet för en Unlimited Turbo alltid är 0 SEK.

På vår sida för stoppade produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka produkter som nått sin stop loss-nivå.

Ingen slutdag

Unlimited Turbos har ingen förfallodag, utan är så kallade open-ended. Det innebär att de löper vidare tills placeringen når stop loss-nivån. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller (knockas) Unlimited Turbon och värdet blir noll. I vissa fall kan en Unlimited Turbo förtidsinlösas enligt de slutliga villkoren.

På vår sida för förfallna produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka produkter som förfallit värdelösa.

Under vilka tider kan jag handla?

Nordnets Unlimited Turbos handlas på First North Sverige samt First North Finland. Unlimited Turbos är handelsbara helgfria vardagar enligt nedan:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

 

Unlimted Turbos med underliggande tillgångar som handlas på marknadsplatser med andra öppettider som till exempelvis amerikanska värdepapper handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

Så tyder du börskoden

Varje Unlimited Turbo LONG respektive Unlimited Turbo SHORT har ett eget kortnamn på börsen. Exempel: ’T LONG VOLVO NORDNET 4’. T LONG talar om att det är en Unlimited Turbo LONG och att du tjänar pengar om den underliggande tillgången stiger i värde. VOLVO talar om att värdepappret är kopplat till Volvoaktiens utveckling. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är distributör av produkten. 4 är ett löpnummer och används för att hålla isär de olika Unlimited Turbos på samma underliggande tillgång.

I kortnamnet ’T SHRT ABB NORDNET 2’ talar T SHRT om att det är en Unlimited Turbo SHORT och att du tjänar pengar om den underliggande tillgången faller i värde. ABB talar om att värdepappret är kopplat till ABB:s aktieutveckling. NORDNET talar om att Nordnet Bank är den som är distributör av produkten. 2 är ett löpnummer och används för att hålla isär de olika Unlimited Turbos på samma underliggande tillgång.

I vilka kontotyper kan jag handla?

Via Nordnet kan du handla med Turbos på ett ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- & fonddepå.

Beskattning

Produkterna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregeler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Så här handlar du

Unlimited Turbos är börsnoterade värdepapper och handlas precis som aktier. Emittenten som utfärdat värdepappret ser till att det ställs köp- och säljkurser i marknaden. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem över börsen under dess handelstider.

Våra Turbos handlas styckvis. Om exempelvis en Turbo Long kostar 100 kronor innebär ett köp av 1 000 Mini Long att du får betala 100 000 kronor.

Ordlista

A

Administrationsavgift

En avgift som ska täcka emittentens kostnader för hanteringen av produkten. Avgiften belastar investeraren och tas ut i respektive produkts prissättning varje natt.

B

Barriär

Barriär är ett annat ord för Stop Loss. Vi händelse av att det underliggande instrumentets pris når barriär-nivån så förfaller den produkt som är kopplad till den underliggande tillgången. Barriär/Stop Loss används i Mini Futures & Unlimited Turbos.

Bear

Bear är en benämning för en fallande marknad. En investering i ett Bear-certifikat utvecklas positivt om den underliggande tillgången faller i värde och utvecklas negativt om den underliggande tillgången stiger i värde. En investering i ett Bear-certifikat innebär att man man har en marknadstro om att en underliggande tillgång ska utvecklas negativt.

Bull

Bull är en benämning för en stark marknadsutveckling eller tron på en marknadsuppgång. En investering i ett Bull-certifikat utvecklas positivt om den underliggande tillgången stiger i värde och utvecklas negativt om den underliggande tillgången faller i värde. En investering i ett Bull-certifikat innebär att man man har en marknadstro om att en underliggande tillgång ska utvecklas positivt.

Buy-back

Buy-back innebär att man ger innehavare av en utstoppad Mini Future möjlighet att under samma dag produkten stoppats ut sälja tillbaka sitt innehav utan att behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto, vilket normalt sett tar 10 bankdagar.

C

Certifikat

Ett certifikat är ett börsnoterat värdepapper utgivet av en bank eller finansiellt institut. Ett certifikat följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis en aktie, index eller en råvara.

Courtage

En avgift som ens bank/nätmäklare debiterar sin kund vid handel med värdepapper som t.ex. aktier.

D

Daglig hävstång

Daglig hävstång innebär att hävstången multipliceras med utvecklingen på den underliggande tillgången dagligen. Produkter med daglig hävstång lämpar sig inte som en investering över längre tid på en volatil marknad. Daglig hävstång tillämpas för Bull- & Bearcertifikat.

E

Ett-till-ett-förhållande (1:1)

“Ett-till-ett-förhållande” (1:1) Ett sätt att uttrycka att instrumentet följer den underliggande tillgångens rörelser. Om ett underliggande index rör sig 1 %, rör sig även instrumentet 1 %.

Emittent

En emittent är en bank/institution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.

Emittentrisk

Risken att en emittent (utfärdaren av produkten) inte klarar av att fullfölja sina åtaganden mot dig som investerare. I det extrema fallet kan det innebära att delar eller hela investeringen kan gå förlorad om emittenten går i konkurs.

F

Finansieringskostnad

Den ränta du betalar för en Mini Futures och en Unlimited Turbos lånedel (finansieringsnivån).

Finansieringsnivå

Den nivå som markerar skillnaden mellan kapitalinsatsen och priset på den underliggande tillgången.

H

Handelsstopp

Tillfälliga handelsstopp i enskilda produkter kan inträffa. Det innebär att handeln tillfälligt stoppas och inga avslut kan ske samt att inga köp eller säljorder går in i marknaden.

Hävstång

Många börshandlade produkter har en inbyggd hävstångseffekt som innebär att man multiplicerar hävstången med utvecklingen för den underliggande tillgången. Du kan tillgodogöra dig motsvarande avkastning som i den underliggande tillgången men i och med att du investerat ett mindre kapital än vid en direkt investering blir din procentuella avkastning större.

K

Knockas

En produkt knockas när priset den underliggande tillgången når en viss nivå som kallas Stopp Loss eller Barriär. Ett exempel på detta är bland annat när en Mini Future, Unlimited Turbo eller Turbowarrant når sin Stop Loss-nivå.

Kreditrisk

Risken att en emittent (utfärdaren av produkten) inte klarar av att fullfölja sina åtaganden mot dig som investerare. I det extrema fall kan det innebära att delar eller hela investeringen kan gå förlorad om emittenten går i konkurs.

L

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk innebär att handelsförutsättningarna i den underliggande tillgången kan försämras och att emittenten får svårt att erbjuda köp- och säljkurser. Detta kan innebära att det under vissa förhållanden inte går att köpa eller sälja ett instrument.

Löptid

Anger livslängden på en produkt. Efter löptid förfaller produkten.

Long

Ett annat ord för ”Bull”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska stiga. Certifikaten benämns oftast som ”Bull” medan Mini Futures benämns med ”Long”.

M

Market maker

En bank eller fondkommissionär som åtagit sig att ställa köp- och säljkurser i en produkt.

Marknadsrisk

Risken att din investering både kan både kan stiga och sjunka i värde kallas för marknadsrisk.

Mini Long

En Mini Long utvecklas positivt när underliggande tillgång stiger i värde och negativt när underliggande tillgång faller i värde.

Mini Short

En Mini Short utvecklas positivt när underliggande tillgång faller i värde och negativt när underliggande tillgång stiger i värde.

Multiplikator/Paritet

Både paritet eller multiplikator används beroende av emittent, men avser samma sak. Är benämningen större än 1 tolkas detta som antal andelar som behövs för att få exponering mot en enhet av underliggande tillgång (paritet). Är benämningen mindre än 1 tolkar emittenten det som antal underliggande tillgångar per andel. (multiplikator). Paritet 10 är alltså samma sak som multiplikator 0,1.

R

Ratio

Det teoretiska antalet av en viss produkt som ger rätten att köpa eller sälja en hel enhet av den underliggande tillgången.

Restvärde

Ett eventuellt värde som återbetalas till innehavare av en Mini Future efter att en Mini Future knockats.

Ränta

Det investeraren betalar för att emittenten ska kunna finansiera den finansiella produktens lånedel. Räntan tas ut i respektive produkts pris.

S

Short

Ett annat ord för ”Bear”. Begreppet innebär att man investerar i tron att värdet av den underliggande tillgången ska sjunka. Certifikat har benämns oftast med ”Bear” medan Mini Futures benämns med ”Short”.

Stop Loss

Stop Loss är ett annat ord för Barriär. Nivån anger vid vilket värde på den underliggande tillgången som ändrar villkoren för hur produktens avkastning beräknas. Oftast innebär det att handeln med produkten upphör. En Stop Loss har som syfte att skydda investeraren mot negativ värdeutveckling, alternativt ett skydd mot större förluster.

Slutdag

Produkter som har en begränsad löptid har en slutdag. Efter slutdagen slutar produkten att finnas till och eventuellt värde betalas ut av emittenten till innehavaren.

Spread

Skillnaden mellan köp- och säljpris.

U

Underliggande

Den tillgången vars värdeförändring påverkar hur värdet på produkten utvecklas. Den underliggande tillgången kan vara t.ex. aktier, index, råvaror, valutor och räntor.

V

Valutarisk

Risken som uppstår vid en investering i svenska kronor där den den underliggande tillgången handlas i utländsk valuta. Detta innebär att investeringen både kan stiga och sjunka i värde på grund av valutaförändringar trots att den underliggande tillgångens värde är oförändrad.

Volatilitet

Volatiliteten mäter kursrörelser i den underliggande tillgången. Måttet ger ett värde av hur en produkt förändras över en viss tid. T.ex. om en akties pris ofta stiger eller sjunker kraftigt, säger man att aktien är volatil.

Nordnet Markets, Nordens bredaste courtagefria erbjudande

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.