Avgifter

Upp

Känn till avgifter i produkterna

Investeringar i börshandlade produkter är förenade med avgifter. Det kan t.ex. vara transaktionsrelaterade avgifter som exempelvis spread eller en räntekostnad för att finansiera din hävstång. På den här sidan har vi sammanställt de avgifter som belastar dig som investerare.

Bull- & Bearcertifikat

Courtagefri handel

Nordnets Bull- & Bearcertifikat är courtagefria för alla kunder som lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront eller WinTrade där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder via mäklare eller order understigande 1 000 SEK utgår courtage enligt var vid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än SEK tillkommer en växlingsavgift.

Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread. Spreaden uttrycks i procent (%) och innebär för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread en produkt har desto lägre bort ifrån fair value (mid price) köper och säljer du. En produkt med en hög spread innebär en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread. I Nordnets Bull- & Bearcertifikat är det Nordea Bank AB (publ) som emittent som löpande ställer köp- och säljpriser. 

Ränta

För att skapa en daglig hävstång så är varje Bull- & Bearcertifikat konstruerad med en lånedel som du som investerare betalar ränta för. Den årliga räntan tas ut i produktens stängningspris efter börsens stängning varje enskild handelsdag.

Ju högre hävstång du väljer på din investering, desto högre blir den totala räntan i faktiska tal. Vid handel med Bear-certifikat så tillkommer även avgift för aktielån. Avgiften tas ut genom att produktens värde minskar med beräkningsformeln: (Hävstång – 1) * Ränta i % / 365.

Tabellen nedan ger en överblick av kostnaden för Nordnets Bull- & Bearcertifikat. Räntan i procent varierar beroende på underliggande tillgång. I produktens slutliga villkor kan du se vilken finansieringsnivå/ränta som gäller för just den produkt du är intresserad av att investera i.

Hävstång

Ränta i %

Högre än 5

3 %

Lika med 5

1,5 %

Lägre än 5

1,0 %

 

Vissa produkter kan ha underliggande tillgångar som är mer volatila (svängande kurser) än andra. Detta kan medföra att kostnaden för hedgeing är högre vilket kan innebära en högre kostnad för finansiering för dig som investerare.

Räkneexempel ränta

Tabellen nedan visar hur värdeutvecklingen av tre certifikat med olika hävstång påverkas av räntan. I exemplet nedan har vi utgått från att den underliggande tillgången varit oförändrad.

Dag

BULL OMX X2 NORDNET

BULL OMX X5 NORDNET

BULL OMX X15 NORDNET

0

100

100

100

1

99,997

99,98

99,88

2

99,995

99,97

99,77

3

99,992

99,95

99,66

4

99,989

99,93

99,54

5

99,986

99,92

99,43

 Total kostnad för att investera

När man som investerare handlar med börshandlade produkter så är det viktigt att man har koll på alla de avgifter och kostnader som kan vara förknippade med en investering. Man kan förenklat dela in kostnader och avgifter i 4 st. olika kategorier

  • Courtage till din bank eller nätmäklare
  • Spread
  • Finansieringskostnad
  • Administrationsavgift

Beroende på val av produkt och hur du väljer att använda produkten så exponeras du olika för de ovanstående avgifterna. När du handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma dag, betalar du endast ev. courtage och en spread vid köp & sälj. Väljer du att behålla produkten i din portfölj över natten tillkommer de avgifter som är kopplade till finansieringen av din totala exponering. Vid handel i Nordnet Markets produkter noterade på Nasdaq OMX Stockholm utgår ingen administrationsavgift.

Om du investerar 10 000 SEK dag 1 i ett Bull certifikat från Nordnet Markets med hävstång 15 och en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 61,67 SEK. Eftersom du handlade en produkt i Nordnet Markets så debiterades inget courtage för dina affärer.

Minifutures

Courtagefri handel

Nordnets minifutures är courtagefria för alla kunder som lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront eller WinTrade där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder via mäklare eller order understigande 1 000 SEK utgår courtage enligt var vid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än SEK tillkommer en växlingsavgift.

Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread. Spreaden uttrycks i procent (%) och innebär för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread en produkt har desto lägre bort ifrån fair value (mid price) köper och säljer du. En produkt med en hög spread innebär en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread. I Nordnets minifutures är det Nordea Bank AB (publ) som emittent som löpande ställer köp- och säljpriser.

Ränta

Finansieringskostnaden för att hålla produkten i sin portfölj över natten uttrycks som ränta och består av en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen är kopplad till en räntebas som sätts beroende på vilken valuta det underliggande instrumentet handlas i. Värdepapper som exempelvis handlas i svenska kronor (SEK) har 1-månaders STIBOR som medans värdepapper som handlas i Euro (EUR) har 1-månaders EURIBOR som räntebas. Om räntan för den rörliga delen är mindre än 0 sätts den till 0.

Den fasta delen är för alla minifutures 3%. Denna fasta delen benämns som "räntebasmarginal" i de slutliga villkoren för respektive produkt.
Finansieringskostnaden har en direkt inverkan på finansieringsnivån och Stop loss nivån som dagligen justeras med motsvarande ränta.

Räkneexempel ränta

Tabellen nedan visar hur värdeutvecklingen av tre minifutures med olika finansieringsnivåer påverkas av räntan. I exemplet nedan har vi utgått från att den underliggande tillgången, OMXS30, varit oförändrad i fem dagar.

Dag

MINI L OMX NORDNET*

MINI L OMX NORDNET 1**

MINI L OMX NORDNET 2***

0

100

100

100

1

99,88

99,97

99,99

2

99,77

99,93

99,98

3

99,65

99,90

99,98

4

99,53

99,87

99,97

5

99,42

99,83

99,96

 

* MINI L OMX NORDNET antas i exemplet ovan ha en hävstång på 15
** MINI L OMX NORDNET 1 antas i exemplet ovan ha en hävstång på 5
*** MINI L OMX NORDNET 2 antas i exemplet ovan en hävstång på 2

 

Tabellen ovan visar antal dagar du äger produkten i första kolumnen och värdet på din minifuture i de tre andra kolumnerna. Som du kan se i räkneexemplet ovan så är produkter med högre hävstång dyrare att äga över natten än produkter med en lägre hävstång. 

Total kostnad för att investera

När man som investerare handlar med börshandlade produkter som exempelvis minifutures så är det viktigt att man har koll på alla de avgifter och kostnader som kan vara förknippade med en investering. Man kan förenklat dela in kostnader och avgifter i 3 st. olika kategorier

  • Courtage till din bank eller nätmäklare
  • Spread
  • Finansieringskostnad

Beroende på val av produkt och hur du väljer att använda produkten så exponeras du olika för de ovanstående avgifterna. När du handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma dag, betalar du endast ev. courtage och en spread vid köp & sälj. Väljer du att behålla produkten i din portfölj över natten tillkommer de avgifter som är kopplade till finansieringen av din totala exponering.

Om du investerar 10 000 SEK dag 1 i en Mini Long tillgänglig i Nordnet Markets med hävstång 15 som har en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 61,67 SEK. Eftersom du handlade en produkt i Nordnet Markets så debiterades inget courtage för dina affärer.


Unlimited Turbos

Courtagefri handel

Nordnets Unlimited Turbos är courtagefria för alla kunder som lägger en order på hemsidan eller via någon av våra handelsapplikationer, exempelvis Infront eller WinTrade där värdet på ordern är högre eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder via mäklare eller order understigande 1 000 SEK utgår courtage enligt var vid gällande prislista. Vid handel med produkter i annan valuta än SEK tillkommer en växlingsavgift.

Spread

Skillnaden mellan bästa köppris och bästa säljpris i orderdjupet kallas för spread. Spreaden uttrycks i procent (%) och innebär för dig som investerare en kostnad. Ju högre spread en produkt har desto lägre bort ifrån fair value (mid price) köper och säljer du. En produkt med en hög spread innebär en högre kostnad för dig som investerare än en produkt med låg spread. I Nordnets Unlimited Turbos är det Nordea Bank AB (publ) som emittent som löpande ställer köp- och säljpriser.

Ränta

Finansieringskostnaden för att hålla produkten i sin portfölj över natten uttrycks som ränta och består av en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen är kopplad till en räntebas som sätts beroende på vilken valuta det underliggande instrumentet handlas i. Värdepapper som exempelvis handlas i svenska kronor (SEK) har 1-månaders STIBOR som medans värdepapper som handlas i Euro (EUR) har 1-månaders EURIBOR som räntebas. Om räntan för den rörliga delen är mindre än 0 sätts den till 0.

Den fasta delen är för alla Unlimited Turbos är 3%. Denna fasta delen benämns som "räntebasmarginal" i de slutliga villkoren för respektive produkt.
Finansieringskostnaden har en direkt inverkan på finansieringsnivån och Stop loss nivån som dagligen justeras med motsvarande ränta. 

Total kostnad

När man som investerare handlar med börshandlade produkter som exempelvis Unlimited Turbos så är det viktigt att man har koll på alla de avgifter och kostnader som kan vara förknippade med en investering. Man kan förenklat dela in kostnader och avgifter i 3 st. olika kategorier

  • Courtage till din bank eller nätmäklare
  • Spread
  • Finansieringskostnad

Beroende på val av produkt och hur du väljer att använda produkten så exponeras du olika för de ovanstående avgifterna. När du handlar intradag, det vill säga handlar under en och samma dag, betalar du endast ev. courtage och en spread vid köp & sälj. Väljer du att behålla produkten i din portfölj över natten tillkommer de avgifter som är kopplade till finansieringen av din totala exponering.

Om du investerar 10 000 SEK dag 1 i en Unlimited Turbo tillgänglig i Nordnet Markets med hävstång 15 som har en spread på 0,50 % och sedan säljer dag 2. Då kommer du ha betalat 11,67 SEK i ränteavgift och 50 SEK i spread, totalt 61,67 SEK. Eftersom du handlade en produkt i Nordnet Markets så debiterades inget courtage för dina affärer. 


Information om ersättning

För värdepapper distribuerade i Nordnet Markets med Nordnets namn, emitterade av Nordea Bank AB (publ) utgår dels en ersättning på omsättningen och dels en ersättning på innehavet över natt från Nordea Bank AB (publ) till Nordnet.

Nordnet Markets, Nordens bredaste courtagefria erbjudande

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.