Nyckeltal för Vestas Wind Systems A/S (VWS)

10:34:09
VWS 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 628,80 628,40 628,60 633,40 627,00 1,60 0,26 157 744 99 404 379 DKK 10:19 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 75 675 24274 108 22476 103 12962 854 10151 445 599
Rörelsekostnader + avskrivningar -68 797 711-64 949 868-65 539 239-56 093 349-46 926 427
Rörelseresultat efter avskrivningar 6 877 5319 158 35610 563 8906 760 7524 519 172
Årets resultat efter skatt 5 107 7436 656 5617 173 9305 111 6062 918 477
Resultat per aktie 24,8330,8932,3822,8113,02
Antal aktier 205 696 003215 496 947221 544 727224 074 513224 074 513
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 24 971 18721 332 26821 454 88218 715 19516 364 316
Omsättningstillgångar 63 884 12359 611 21751 667 16344 594 10034 962 161
Summa tillgångar 88 855 31080 943 48573 828 28764 077 90252 093 322
Eget kapital 23 178 99723 171 38523 714 85621 632 91517 711 878
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Vestas Wind Systems A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.22
.08
.11

P/E

0
0
0

P/S

0
0
0

P/B

0
0
0

Direktavkastning

0
0
0

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.