SPP Aktiefond Japan

Japan
Utveckling 1 år- 7.56 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
93.76 SEK
Kursförändring en dag
- 2.43 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
SP
SPP Aktiefond Japan

SPP Aktiefond Japan är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 250 - 350 bolag fördelade på många branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0000621393
Kategori
Japan
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 december 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Wold Nilsen
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2012
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
98.7 %
Kort ränta
1.3 %

Största regioner

Japan 100 %
Latinamerika 0 %
Storbritannien 0 %
USA 0 %

Största branscher

Industri
20.2 %
Konsument, cyklisk
16.4 %
Teknik
15.4 %
Sjukvård
12.1 %
Kommunikation
10.4 %
Finans
9.5 %
Toyota Motor Corp
4.8 %
Sony Corp
3.1 %
SoftBank Group Corp
3.1 %
Keyence Corp
2.4 %
Nintendo Co Ltd
1.8 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1.7 %
Daikin Industries Ltd
1.5 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.5 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1.5 %
Daiichi Sankyo Co Ltd
1.5 %