HSBC GIF Global EM Bd AC

Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Utveckling 1 år- 3.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
35.88 USD
Kursförändring en dag
+ 1.11 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
HS
HSBC GIF Global EM Bd AC

Fonden investerar i räntepapper och investeringar görs hos främst statliga organ i tillväxtmarknadsländer i Latinamerika, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien.

ISIN
LU0566116140
Kategori
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 januari 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Nishant Upadhyay
Förvaltat fonden sedan
8 september 2015
HSBC Global Asset ManagementC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.L-1160 Luxembourg
(+352) 40 46 46 767http://www.assetmanagement.hsbc.com
Lång ränta
84.6 %
Kort ränta
15.5 %
HSBC US Dollar Liquidity Y
5.9 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
2.1 %
Mexico (United Mexican States) 4.5%
1.9 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
1.6 %
Emirate of Abu Dhabi 3.12%
1.5 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.38%
1.4 %
Pemex Project Funding Master Trust 6.62%
1.4 %
State of Qatar 4.82%
1.3 %