GS Em Mkts Dbt Base Acc USD

Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Utveckling 1 år- 4.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
21.81 USD
Kursförändring en dag
- 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.38 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
GS
GS Em Mkts Dbt Base Acc USD

Fonden investerar i räntepapper utgivna av statliga organ i tillväxtsmarknadsländer.

ISIN
LU0234573003
Kategori
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 november 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Angus Bell
Förvaltat fonden sedan
31 oktober 2016
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2 Dublin
Lång ränta
109.1 %
Övrigt
1.9 %

Största regioner

USA 100 %
GS USD Liquid Reserve X Inc
3.8 %
United States Treasury Notes 2.25%
3.0 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%
2.1 %
Eastern & Southern African Bank 4.88%
1.5 %
Black Sea Trade and Development Bank 3.5%
1.4 %
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
1.4 %
Dominican Republic 6.85%
1.4 %
Egypt (Arab Republic of) 5.62%
1.3 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%
1.2 %
Dominican Republic 6.5%
1.1 %