Danske Invest Sverige Ränta SA d

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 1.09 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
974.43 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.39 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Da
Danske Invest Sverige Ränta SA d

Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

ISIN
LU1349499530
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anders Ohlsson
Förvaltat fonden sedan
10 november 2017
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer