Öhman Räntefond Kompass Hållbar A

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år- 1.22 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
101.9 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.61 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Öh
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i alla typer av räntebärande värdepapper med inriktning på Norden. Norden Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka företagsobligationer som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid ska vara mellan -1 och 5 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

ISIN
SE0006887196
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 april 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Kristian Feste
Förvaltat fonden sedan
13 april 2015
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Lång ränta
92.1 %
Övrigt
4.5 %
Kort ränta
2.4 %
Aktier
1.1 %

Största regioner

Kanada 100 %