Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Vid dödsfall

Hur hanteras bankdepåer vid dödsfall?

Om en kund som har en aktie- och fonddepå och/eller ett investeringssparkonto går bort tillhör innehavet dödsboet och dödsbodelägarna. När Nordnet får kännedom om dödsfall, antingen via anhörig eller våra veckovisa uppdateringar, skickar vi ut ett kontoutdrag per dödsdagen till dödsboadressen, som underlag vid upprättande av bouppteckning. Tillsammans med kontoutdraget skickar vi även med ett informationsblad med information om vad vi behöver få in för att skifta ut innehavet.

Vid framtida avveckling av depå skall följande handlingar sändas till Nordnet:

Behörighetshandlingar:

 • Vidimerad kopia av bouppteckning (obligatorisk)
 • Vidimerade ID-handlingar för samtliga dödsbodelägare (obligatoriska)
 • Eventuell/a fullmakt/er
 • I förekommande fall  - testamente och/eller arvskifteshandling

Uppdragshandling:
Ett avslutsuppdrag ska bifogas där följande information måste framgå:

 • Instruktioner angående eventuellt värdepappersinnehav (ska det säljas eller överföras till annan bank?).
 • Kontonummer, VP-konto/depånummer dit kontanter- och/eller värdepapper ska överföras, med instruktioner om vilken fördelning som önskas mellan förmånstagarna.
 • Uppdraget ska vara signerat av samtliga dödsbodelägare i original

Särskilda regler gäller vid flytt av fondandelar till annan bank.  Mottagande bank kan svara på om de kan ta emot dödsboets fondandelar och hur de vill att det ska gå till.

Observera:

 • En depå inte kan övertas av annan person. Om dödsbodelägare vill överta innehavet i dödboets depå måste ny depå i dödsbodelägarens namn öppnas och därefter kan Nordnet flytta över dödsboets tillgångar till den nya depån.
 • Dödsfallsärenden kan vara olika beroende på depåtyp, innehav, antal arvingar med mera. Hör gärna av er till Nordnets kundservice om osäkerhet finns.

Dokumenten skickas per post med originalsignaturer och kan skickas portofritt till följande adress:

Nordnet Frisvar
167 20 Bromma

Hur hanteras bankdepåer vid dödsfall?

Om en kund som har en aktie- och fonddepå och/eller ett investeringssparkonto går bort tillhör innehavet dödsboet och dödsbodelägarna. När Nordnet får kännedom om dödsfall, antingen via anhörig eller våra veckovisa uppdateringar, skickar vi ut ett kontoutdrag per dödsdagen till dödsboadressen, som underlag vid upprättande av bouppteckning. Tillsammans med kontoutdraget skickar vi även med ett informationsblad med information om vad vi behöver få in för att skifta ut innehavet.

Vid framtida avveckling av depå skall följande handlingar sändas till Nordnet:

Behörighetshandlingar:

 • Vidimerad kopia av bouppteckning (obligatorisk)
 • Vidimerade ID-handlingar för samtliga dödsbodelägare (obligatoriska)
 • Eventuell/a fullmakt/er
 • I förekommande fall  - testamente och/eller arvskifteshandling

Uppdragshandling:
Ett avslutsuppdrag ska bifogas där följande information måste framgå:

 • Instruktioner angående eventuellt värdepappersinnehav (ska det säljas eller överföras till annan bank?).
 • Kontonummer, VP-konto/depånummer dit kontanter- och/eller värdepapper ska överföras, med instruktioner om vilken fördelning som önskas mellan förmånstagarna.
 • Uppdraget ska vara signerat av samtliga dödsbodelägare i original

Särskilda regler gäller vid flytt av fondandelar till annan bank.  Mottagande bank kan svara på om de kan ta emot dödsboets fondandelar och hur de vill att det ska gå till.

Observera:

 • En depå inte kan övertas av annan person. Om dödsbodelägare vill överta innehavet i dödboets depå måste ny depå i dödsbodelägarens namn öppnas och därefter kan Nordnet flytta över dödsboets tillgångar till den nya depån.
 • Dödsfallsärenden kan vara olika beroende på depåtyp, innehav, antal arvingar med mera. Hör gärna av er till Nordnets kundservice om osäkerhet finns.

Dokumenten skickas per post med originalsignaturer och kan skickas portofritt till följande adress:

Nordnet Frisvar
167 20 Bromma

Mer om

Vid dödsfall


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.