Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Volvo Cars utskiftning Polestar

Volvo Car AB ("Volvo Cars") skiftar ut 62,7 % av Volvo Cars aktieinnehav i Polestar Automotive Holding ("Polestar") till aktieägare i Volvo Cars. Utskiftningen kommer ske genom en aktiesplit, 2:1, följt av en automatisk inlösenprocess. Innehavet i Polestar kommer initialt skiftas ut som svenska onoterade depåbevis (SDB:er), där ett svenskt depåbevis representerar ett underliggande amerikanskt noterat depåbevis, Polestar ADR. Polestar ADR handlas på amerikanska börsen Nasdaq New York.

Hur utskiftningen går till, steg för steg

 1. Split: 2:1: En Volvo Cars-aktie delas upp i två- en stamaktie i Volvo Cars och en inlösenaktie i Volvo Cars (Volvo Car IL)
 2. Inlösenaktien handlas på Stockholmsbörsen under en begränsad tid: 15-30 april. Vill du inte få Polestar depåbevis så kan du sälja inlösenaktierna under denna period.
 3. För de kvarvarande inlösenaktierna som inte sålts: 14 inlösenaktier ger 3 svenska onoterade depåbevis (SDB:er) i Polestar. Eftersom du får 3 depåbevis för 14 inlösenaktier i Volvo Car så betyder det att antalet inte nödvändigtvis går jämt ut. Har du exempelvis 100 st Volvo Car IL så kommer du få 21,4286 depåbevis i Polestar.  Fraktionerna (0,4286 aktier) kommer att konverteras och säljas för din räkning av Nordnet eftersom du själv inte kan handla med fraktioner via Nordnet.
 4. Ett erbjudande kommer publiceras som erbjuder dig att konvertera de svenska, onoterade depåbevisen till amerikanska, noterade depåbevis. Du kan svara på erbjudandet inloggad på Nordnets hemsida (inte app) under Mina Sidor/Företagshändelser & IPO:er. De amerikanska depåbevisen går att sälja (och köpa) digitalt på Nordnet.
 5. Om du inte svarar, eller glömmer att svara, på konverteringserbjudandet (från svenska depåbevis till amerikanska depåbevis) så kommer dina svenska depåbevis att lösas in mot likvid, i slutet av augusti 2024.

 

Efter en eventuell konvertering från SDB till ADR så kommer ADR:en vara föremål för en ADR-avgift som utställaren av ADR:en drar. Den administrativa avgiften för Polestar ADR är ca 0,02-0,05 USD per ADR/år

Tidslinje

 • 10 april 2024: Inkdag: Sista dag för handel i Volvo Cars aktie av serie B inkl. rätt att erhålla inlösenaktier.
 • 11 April: Exdag: Första dag för handel i Volvo Cars aktie av serie B exkl. rätt att erhålla inlösenaktier.
 • 12 april: Avstämningsdag för aktiesplit.
 • 15 - 30 april: Handel med inlösenaktier på Nasdaq Stockholm
 • Preliminärt 8 maj: Avstämningsdag för inlösen (aktieägare som innehar inlösenaktier denna dag har rätt att erhålla SDB:er)
 • Preliminärt 13 maj: Utskiftning av SDB:er: 
 • Preliminärt 13 maj – 20 maj: Första konverteringserbjudandet öppnar 13 maj och stänger 20 maj (innehavare av SDB:er kan konvertera dessa till ADR:er).
 • 21 maj: Polestar SDB bokas ut från kontot för dig som accepterat det första konverteringserbjudandet. Eftersom ADRerna inte bokats in än så kommer det under den här perioden se ut som att kontots värde är ned med motsvarande värde av SDBerna. Detta kommer påverka ditt kontos totala marknadsvärde och daglig utveckling.
 • Preliminärt 21 maj – 30 juli: Andra konverteringserbjudandet öppnar omkring 21 maj och stänger omkring 30 juli. Innehavare av SDB:er som missade första erbjudandet har nu längre tid på sig att konvertera dessa till ADR:er).
 • Preliminärt 27 maj: Polestar ADR bokas in på kontot för dig som accepterade första konverteringserbjudandet.
 • Efter 27 Augusti 2024: Om du inte konverterar dina svenska depåbevis till amerikanska så kommer dessa automatiskt lösas in mot likvid. 

 

OBS: Denna FAQ kommer uppdateras, bl.a. med Skatteverkets anvisningar om hur anskaffningsvärdet ska fördelas när detta är fastställt. 2024-04-25.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm