Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en split med inlösen?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie, där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. En split med inlösen kan ses som en typ utdelning. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning. För att ta reda på villkoren för inlösenaktierna får man läsa bolagets egna informationsbroschyr.

Exempel
Kinnevik gjorde en split med inlösen under 2020. Ägde man Kinnevik-aktier på avstämningsdagen 26e augusti 2020 så fick man också en Kinnevik IL (inlösenaktie) per Kinnevik-aktie inbokad på kontot. Inlösenaktien handlades på Stockholmsbörsen under en begränsad tidsperiod: 27e augusti till 10e september 2020. Inlösenaktien löstes sedan in mot pengar, 7 kronor/inlösenaktie. Nordnet justerar GAV-kursen automatiskt för split med inlösen, enligt skatteverkets rekommendationer. I Kinneviks fall 2020 så var skatteverkets anvisningar: "Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Kinnevik AB bör 97,9 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2,1 procent till inlösenaktien."

Vad behöver du göra?
Har du fått inlösenaktier inbokat på kontot så behöver du inte göra någonting; aktierna kommer gå till automatisk inlösen och bytas ut mot pengar. Det finns inga courtagekostnader förknippat med detta.
Vill du istället sälja inlösenaktierna och därmed inte invänta automatiskt inlösen så kan du göra det under tiden inlösenaktierna handlas. Observera att det då utgår courtage enligt prislistan.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm