Hoppa till huvudinnehållet

Varning för hausse av onoterat i sociala medier

Aktier och sociala medier är en kraftfull kombination, på gott och ont. Nu ser vi en utveckling där haussen har letat sig till onoterat. Ren försäljning av aktier i bolag där väldigt lite spararinformation finns tillgänglig, på instagram från influencer-konton med hundratusentals följare – det är en ytterst bekymmersam utveckling.

Det är ett tecken i tiden. Riskaptiten är enormt hög, många nya har kommit in på börsen med förväntningar om hög avkastning snabbt. När det inte infrias letar sig en del längre ut på riskskalan – till onoterat. Därtill finns en allmän hajp kring start-ups, samtidigt som sociala medier har en naturlig roll i mångas investerande.

Det behöver inte alls vara fel att investera i onoterat. En fördel är ju chansen att komma in i bolag i ett tidigt skede och därmed få vara med på en häftig tillväxtresa, om bolaget skulle lyckas.

Men riskerna är extremt höga. Och det är knappast något som framgår i de lockande erbjudanden av typen ”få 20 % fler aktier” om du investerar för X kronor, som finns på sociala medier som Instagram. Försäljningen sköts av stora influencers på “finansinstagram”, konton med ett mycket stort antal följare.

Exempel: “Få 20 % fler aktier i Ilonsi”

Företaget Ilonsi är ett typexempel på detta, och det var Nordnets duktiga mäklare Alicia Enqvist som först uppmärksammade caset. Jag kommenterar just Ilonsi i en artikel i Realtid.

Affärsidén i Ilonsi är att koppla samman företag och influencers, och man använder sig av stora influencers på finansinstagram för att sprida försäljningen av aktier i bolaget. Det är svepande och lockande beskrivningar om marknaden och vilken potential företaget har. Det förekommer många ”giveaways” av typen ”få aktier för 5000 kronor” (där det egentligen värdet förstås är högst oklart). Men också erbjudanden av den typ som nämnts ovan, det vill säga att aktier säljs med lockerbjudanden och bristfällig riskinformation. Dessutom lockar man med resor för den som gör en investering. All marknadsföring ska enligt lag vara måttfull, korrekt och icke vilseledande enligt lag, och det är krav det är högst tveksamt om Ilonsi och de influencers som säljer aktierna uppfyller.

Överlag är den information som eventuella investerare kan få väldigt knapphändig. Det finns en affärsplan och finansiella utsikter. Men det finns inget prospekt, vilket företaget inte heller behöver ha om ett erbjudande är mindre än 2,5 miljoner euro per år. Allt som allt blir en investering i den här typen av företag rena grisen i säcken, men skyhög risk. Ilonsi är inte ensamt, utan bara ett exempel, vilket ska påpekas.

Varför är prospekt viktigt?

Ett prospekt är inte vilket dokument som helst. Det innehåller mycket värdefull information och uppgifter som krävs för att investerare ska kunna göra en bedömning av vilket risk och eventuell avkastning som är förknippad med en investering. Det finns information om företaget, dess ekonomiska ställning, motivet till aktieerbjudandet, vad bolaget ska göra med pengarna de får in, beskrivning av villkor och eventuella intressekonflikter. Bland annat. Men återigen, om erbjudandet är under 2,5 miljoner euro per år gör bolaget i fråga inget fel som inte har ett prospekt.

Skillnaden mellan att investera i noterat vs. onoterat

En farhåga är att många nya investerare på sociala medier som nås av “lockerbjudandena” kanske inte helt har skillnaden mellan att investera i noterat och att investera i onoterat klart för sig. Uppsidan är förstås chansen att haka på en tillväxtresa i ett tidigt skede. Men risken att förlora alla pengar enormt stor, det är något man rentav bör räkna med. De bolag som finns på plattformar tillgängliga för privatpersoner är ofta nya bolag med otestade affärsidéer, och risken för konkurs är alltid närvarande. Det finns såklart undantag! Men faktum är ändå att det helt enkelt finns väldigt många minor, rena skräpbolag, som investerare måste kryssa mellan.

Onoterade bolag har inte genomgått samma ekonomiska genomlysning som noterade bolag. Att de finns på plattformar som Fundedbyme är ingen kvalitetsstämpel, även om det kanske av många uppfattas så. I onoterade bolag finns inte samma skyldigheter att ge information till marknaden om den ekonomiska utvecklingen eller kurspåverkande händelser. Onoterade bolag omfattas heller inte av krav på ägarspridning, anmälningsplikt för insiders affärer, regler för flaggning och så vidare. Det finns inga oberoende analyser av aktien, journalister skriver inte om företaget. Sådant är annars viktiga pusselbitar när investerare skapar sig en bild av en investering.

Och – framför allt – det finns ingen likviditet. Investerare kan alltså bli sittande med aktier som inte går att sälja, och som man inte har en aning om värdet på eftersom omsättningen kan vara mycket låg eller obefintlig. Något som ju inte händer i en noterad miljö.

Checklista

Är man ändå sugen på onoterat så finns några frågor jag tycker man ska försöka få svar på:

  • Har någon extern part gjort en värdering och vad är den baserad på? Det verkliga marknadsvärdet kan dock ändå vara osäkert om få eller inga aktier byter ägare under lång tid.
  • Finns prospekt? Är erbjudandet litet finns risk att bolaget hamnar under tröskeln för prospektkrav.
  • Finns aktieägaravtal? Där kan aktieägare få värdefull info och här kan det också vara reglerat hur handeln med aktierna ska gå till.
  • Finns stora kända investerare? Det kan vara en kvalitetsstämpel (men måste inte vara det).
  • Grundarna har ännu större betydelse här än i en noterad miljö. Vilka är de, har de branscherfarenhet sedan tidigare? Investerar de själva? Får du förtroende för ägarna?
  • Varför skulle just det här företaget lyckas? Växer marknaden de verkar i?
  • Titta på andra bolag som verkar inom ungefär samma nisch. Vad har de haft för resa?
  • Säkerställ att du förstår skillnaden i transparens och information mellan en noterad och en onoterad aktie, och att risken i onoterat är mycket hög.

Influencers ansvar

Börssnacket har i mångt och mycket flyttat till sociala medier, särskilt bland yngre sparare. Det är inte fel i sig, sociala medier fungerar utmärkt som inspiration, pepp och är en källa till idéer. Men många är nya på börsen och har kanske inte upplevt annat än den riskaptit, den hausse och den uppgång vi har idag. Dessutom är det kanske många nya investerare som kanske inte har full koll på skillnaden mellan noterade och onoterade bolag i termer av likviditet, transparens, information och skydd för mindre aktieägare med mera. Stora influencer-konton med många följare måste ta sitt ansvar och vara balanserade. Jag tycker också att myndigheter som Konsumentverket bör titta på hur aktier säljs på nätet, utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Ett nytt regelverk för crowdsourcing är på väg för att öka konsumentskyddet, och det är välbehövligt. Här ligger lagstiftaren efter utvecklingen vad gäller både crowdsourcing och sociala medier.

Vad är din åsikt om influencers ansvar och försäljning av onoterade aktier på Instagram?

/Frida

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
2 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2021-08-23 12:58

ja det är bra på pekande. läs alltid vad själva affärs iden går ut på.
och gör en uppskatning om marknaden..
det finns en del höjdare man bör studera en är ju kryptovautor den senaste men på längre sikt vid för mycke konslande försvinner förtroendet och då studerar man historiskt hur man tjafsat med skatterna särskilt aktier

Anonym
Anonym
2021-08-12 14:42

Have you ever heard about Kickstarter?

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm