Hoppa till huvudinnehållet

Positiva trenden bruten: Färre kvinnor har ett eget sparande

frida

Den positiva trenden med en ökande andel kvinnor som uppger att de har ett eget sparande är bruten. Det visar en undersökning från Yougov, gjort på uppdrag av Nordnet.

Sedan 2020 har vi på Nordnet, med hjälp av undersökningsföretaget Yougov, undersökt i vilken utsträckning svenska kvinnor har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation eller byta arbete. För varje år har andelen kvinnor som svarat ja på frågan ökat. Tyvärr ser vi att denna trend bryts i år, 2023.

Knappt fyra av tio kvinnor har eget sparande

2020 var andelen kvinnor som uppgav att de har ett tillräckligt stort sparande för att förändra den egna livssituationen 35 procent. Motsvarande siffra ett år senare var 38 procent, och 2022 var andelen uppe i 43 procent. Men 2023 har siffran sjunkit igen till 38 procent. Även bland män har andelen som uppger att de har ett eget sparande backat, från 48 procent under 2022 till 43 procent 2023.

En förklaring kan vara att börsfallet under fjolåret helt enkelt minskat värdet på sparandet så pass mycket att man inte känner att det är tillräckligt stort för att göra en betydande förändring av livssituationen. Höga elpriser och matpriser har därtill satt press på plånboken och minskat utrymmet för sparande.

Den sämre konjunkturen, som kan ge en ökad oro för den egna ekonomin kan givetvis också spela in. Även prisfallet på bostäder kan vara en bidragande orsak. Prisraset kan i enskilda fall innebära att exempelvis en separation känns omöjlig, om den innebär att bostaden behöver säljas med förlust.

Försök fortsätta spara

Allt som allt kan naturligtvis de sämre tiderna göra det svårare för många att fortsätta månadsspara. Men det är onekligen så att alla, både kvinnor och män, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Det ökar både tryggheten och friheten. Kan man behålla sitt månadssparande är det väldigt bra.

Kvinnor vill ta lägre risk

Vi har också undersökt kvinnors och mäns riskvilja i sparandet. Här ser vi att endast 4 procent av kvinnorna uppger att de tar hög risk för att maximera sin avkastning. Det är samma nivå som när frågan ställdes 2019. Motsvarande siffra för män är 11 procent. Hela 40 procent av kvinnorna i undersökningen uppgav att de prioriterar trygghet och låg risk, och därmed accepterar lägre avkastning i sparandet. Motsvarande siffra för män är 30 procent.

Det är tydliga skillnader. Det är inte alltid rätt att ta hög risk, tvärtom är det klokt när det gäller kortsiktigt sparande. Men när det handlar om långsiktigt sparande som exempelvis det till pensionen, finns risk att värdet på kvinnors placeringar halkar efter om risknivån är för låg. I slutändan kan det faktiskt resultera i lägre pension för kvinnor.

Det är tydligt att vi behöver fortsätta prata om vikten av ett eget sparande, och även vikten av att ta risk i det långsiktiga sparandet så att pengarna får chans att växa. Det här är en hjärtefråga för mig och Nordnet, och vi kommer på olika sätt fortsätta arbeta för att ännu fler kvinnor hittar till börsen.

Undersökningen

Upplever du att du har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?

Kvinnor Män Totalt

Ja 38 % 43 % 40 %

Nej 51 % 46 % 48 %

Vet ej 11 % 11 % 11 %

Hur tänker du kring risknivån i ditt sparande?

Jag prioriterar trygghet och låg risk, och accepterar därmed lägre avkastning i mitt sparande

Kvinnor Män Totalt

40 % 30 % 35 %

Jag kan tänka mig att ta viss risk i mitt sparande, i syfte att få lite högre avkastning

Kvinnor Män Totalt

38 % 48 % 43 %

Jag satsar oftast på hög risk för att få möjlighet till maximal avkastning

Kvinnor Män Totalt

4 % 11 % 7 %

Vet ej/ej relevant

Kvinnor Män Totalt

18 % 11 % 14 %

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22-24 februari 2023 har sammanlagt 1 002 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region.

/Frida

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
1 Kommentar
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2023-03-13 10:42

”Även bland män har andelen som uppger att de har ett eget sparande backat, från 48 procent under 2022 till 43 procent 2023.”
Man kunde ha sagt att för alla uppger att de har ett eget sparande backat. Något mer inkluderande formulering som irriterar män något mindre, om det skulle vara av intresse.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm