Hoppa till huvudinnehållet

Bärkrafterna bakom Kinas kraftiga e-handelstillväxt

Detta inlägg är marknadsföring.

Text: Mike Shiao, Cief Investment Officer, Asien förutom Japan, Invesco

En av Kinas största framgångar är dess e-handelstillväxt. År 2015 genererade den kinesiska e-handeln 630 miljarder USD i försäljning – 80 % högre än i USA. E-handeln står nu för 13,5 % av all konsumtion, mer än i någon annan större ekonomi med undantag för Storbritannien. Något investerare idag bör lägga märke till är att programvaru- och tjänstesektorn, där en stor procentuell andel av e-handelstransaktionerna äger rum, har en viktning på 30 % i MSCI China Index och har haft en uppräkning på 40,6 % under de senaste fem åren.

Eftersom vi investerar på de kinesiska aktiemarknaderna enligt en fundamental metod tillämpar vi en selektiv metod för att identifiera företag med en bärkraftig ledning och tillväxt. Med tanke på hur viktig Kinas e-handel är ska vi utforska de främsta unika drivkrafterna bakom dess bärkraftiga tillväxt. Dessa inkluderar branschledande företag med i det närmaste monopolställning, en utbredd landsortsbefolkning med en mycket positiv utveckling vad gäller internetkonsumtion och kreativa logistiklösningar som kan hantera det enorma geografiska området och en växlande efterfrågan.

Hur fick e-handeln en sådan framträdande ställning i Kina?
Det är Kinas kombination av en underutvecklad detaljhandelsmarknad, ett stort geografiskt område och en omfattande Internettillgänglighet som har möjliggjort e-handelns snabba tillväxt. Kina har en mycket liten fysisk detaljhandelsinfrastruktur jämfört med andra marknader – de 100 främsta återförsäljarna svarar för mindre än 8 % av den totala konsumtionen, jämfört med USA där de 100 främsta står för 57 % . Detta innebär sämre räckvidd inom landet på grund av landets enorma storlek och antalet småstäder. Det är både svårt och kostsamt att utveckla en fysisk närvaro och detta har banat väg för mängder av små och oberoende butiker. Tillgången till Internetinfrastrukturen har dock gjort det lättare och mer lönsamt att skapa webbutiker.

Vad som kan liknas vid monopolställning bland branschjättar främjar tillväxten
Många e-handelsjättar i väst kämpar för att etablera sig på den kinesiska marknaden, och det beror inte bara på brandväggar och andra hinder utan också på att deras affärsmodeller inte är så enkla att införa här. Det är några få inhemska företag som har anpassat sig efter marknadens unika krav som dominerar branschen.

Alibaba, ett av världens största e-handelsbolag, äger Taobao – en marknadsplats för enskilda konsumenter och återförsäljare. Den liknar eBay, men utan anbudsförfarandet. Säljare kan lägga ut varor till försäljning utan att betala någon avgift och intäkterna genereras genom försäljning av annonser. Till skillnad från eBay China och Amazon tar Taobao varken betalt för transaktioner eller behåller en del av försäljningen i provision, och attraherar därmed lojala kunder. Det stora antalet handlare erbjuder användarna ett brett produktsortiment, vilket lockar köpsugna.

Taobao bygger på en C2C-modell (consumer to consumer) och är bara en del av Alibabas kärnverksamhet. Tmall och Juhuasuan är två medlemmar i Alibaba-familjen som är värda att lägga märke till. Tmall är en B2C-försäljningsplattform (business to consumer) för högkvalitativa produkter och etablerade varumärken, medan Juhuasuan är en plattform för gruppinköp, för små och medelstora företag som vill initiera kampanjförsäljning. Enligt vår mening utgör Alibabas kärnverksamheter i kombination med avancerad logistik, molnbaserade datortjänster och produktsöktjänster ett komplett och unikt e-handelsekosystem. Företagets smidiga logistikverksamhet, betalningssystem och direktkommunikation mellan köpare och säljare i det närmaste dygnet runt gör att C2C-, B2C- och gruppinköp kan göras på ett och samma ställe. Alibaba har nu en marknadsandel på ca 80 % av e-handeln i Kina. Som jämförelse har Amazon en marknadsandel på cirka 30 % i USA, på grund av konkurrens från oberoende Internetbutiker.

Landsortsbefolkningen i Kina köper mer via Internet
Internetkonsumtionen i Kina växer i mindre utvecklade områden, och e-handeln på landsbygden omfattar 9 % av den sammanlagda Internetförsäljningen och förväntas bli över 4,5 ggr större fram tills år 2020 . Kunderna på landsbygden förlitar sig på e-handeln för att få tillgång till produkter och varumärken som tidigare inte varit tillgängliga på grund av att det är ont om fysiska återförsäljare, då utvecklingskostnaderna är höga i ett så stort geografiskt område. Lägre priser på vanliga förnödenheter som kläder och att det är bekvämt att slippa de långa resorna till närmaste köpcenter lockar dessutom allt fler landsortsbor att handla via Internet.

Landsortsborna spenderar nästan lika mycket på e-handel som befolkningen i storstäderna, trots att de i genomsnitt har lägre inkomst. E-handelsomsättningen i städer i de lägre segmenten (3 och lägre) konkurrerar med eller överträffar den i städer i de högre segmenten (1 och 2), enligt McKinseys undersökning (tabell 1). Städerna i de lägre segmenten har dessutom 74 miljoner fler Internetkunder än de i de högre segmenten och ca 160 miljoner människor har ännu inte börjat handla via Internet. Detta utgör en stor potential vad gäller tillväxt och investering.

Större e-handelsplattformar gör stora investeringar för att skaffa kunder och skapa logistiska nätverk i städerna i de lägre segmenten. Alibaba har sedan 2014 etablerat servicecenter för leverans och e-handelsverksamhet i 16 000 byar och 380 distrikt . Fördelarna med att återgå till geografiska strategier för att dra nytta av varumärkesmöjligheterna på landsbygden är tydliga. Städerna i det översta segmentet har en mogen e-handel och det finns lite utrymme för tillväxt .

Kreativa logistiklösningar som kan hantera ett stort geografiskt område och en växlande efterfrågan
Kina har 143 städer med över 1 miljon invånare (jämfört med 10 i USA) och en daglig paketvolym på cirka 57 miljoner , vilket gör logistiken stor och komplex. E-handelsföretagen har tidigare använt interna lager och egna leveranser för att styra kvaliteten och servicen inom sitt nätverk. För att ta itu med den växande komplexiteten har dock en unik och decentraliserad plattform växt fram. Den här strategin är vågrätt integrerad och det krävs inte många tillgångar, eftersom man utnyttjar logistikpartnernas kapacitet och möjligheter samtidigt som systemen utnyttjas i allt högre grad genom effektivare delning av data och information. Detta möjliggör ett effektivt samarbete mellan leverantörer, distributörer och lager över ett vidsträckt landområde.

Cainiao Network, Alibabas logistikdotterbolag, förser logistikpartner med information i realtid via sin plattform, som kopplar ihop leverantörer, lager och distributionscenter. Detta möjliggör optimerade rutter, eliminering av leveransfel genom införande av datastandarder samt förser distributörerna med information om distributionscentrens användningsnivåer och till och med ordervolymprognoser. Nätverket har även meddelat om lanseringen av ”Cainiao Alliance”, som ska motivera andra leverantörer att gå med i plattformen för att få logistikinformation i realtid.

Effektivitet är nyckeln – Alibaba har ett GMV på 485 miljarder USD och Cainiao har över 1 200 anställda för att hantera logistiken. I jämförelse har Amazon ett GMV på 205 miljarder USD och avser att anställa 100 000 personer på heltid mellan januari 2017 och juli 2018 inom logistik samt andra befattningar enbart i USA. Idag levereras närmare 70 % av alla paket i Kina via Cainiao, som hanterar 600 miljoner leveransinformationsenheter per dag.

Då logistiken blir mer mogen ser vi ett bredare tjänsteerbjudande växa fram som förbättrar användarupplevelsen. Alibaba har infört en livsmedelsapp och leverans inom en timme via Tmall. Dess främsta konkurrent JD (Yihaodian) har ”virtuella butiker” på fysiska väggar där konsumenterna kan skanna det som de vill ha och få det levererat hem. Logistikföretaget SF Express samt byggvaruhus som RT Mart, som ingår i Sun Art Retail, etablerar sig inom segmentet med internetlivsmedel, och drar nytta av sin kapacitet och sin närvaro offline. Sun Art Retails e-handelsplattform Feiniu.com startade sitt O2O-program (online-to-offline) i mars 2015 och hade över 11 miljoner registrerade medlemmar efter ett år. I december 2016 skedde 78 % av försäljningen via deras mobilapp . När det gäller resor kan den kinesiska resebyrån Ctrip dagligen leverera biljetter till kunder inom ett dygn. Kreativa logistiklösningar i Kina driver på företagen att uppfylla konsumenternas skiftande efterfrågan.

Slutsats
Med tanke på de ledande e-handelsföretagens monopolliknande ställning, en stark landsortsbefolkning som spenderar nästan lika mycket som de i städer i högre segment och logistiklösningar som kan hantera landets geografiska storlek, tror vi att e-handeln i Kina kan fortsätta att växa och erbjuda nya möjligheter att ta i beaktande. Däremot kommer inte alla företag att blomstra, trots den bärkraftiga tillväxten inom Kinas e-handel. Vi anser att större företag med skala, räckvidd och effektivitet sannolikt kommer fortsätta att se en hållbar tillväxt, medan mindre aktörer kan få det svårare.

1. McKinsey iConsumer China 2016 Survey, april 2016.
2. Invesco, Factset. Resultatet för MSCI China Internet Software & Service Index, beräknat på årsbasis över fem år med avslut i december 2016.
3. Ecommerce Worldwide, per den 10 maj 2016
4. CNBC, 5 maj 2016.
5. CLSA, per november 2016
6. McKinsey iConsumer China 2016 Survey, april 2016. Undersökningsurvalet bestod av 3 120 respondenter med en jämn fördelning mellan kvinnor och män över fem geografiska kategorier (städer i segment 1, städer i segment 2, städer i segment 3, städer i segment 4 och landsbygden). Respondenterna representerade också ett brett inkomsturval och olika nivåer av Internetvana.
7. SCMP, per den 5 juni 2016.
8. SCMP, per den 5 juni 2016.
9. Cainiao Networks, per december 2014, enligt den nationella statistiska centralbyrån i Kina.
10. Cainiao Networks, ”daglig paketvolym” avser paketvolym med kurir enligt Morgan Stanleys forskningsrapport China Logistics från 21 april 2016.
11. GMV för Alibabas detaljhandelsmarknad i Kina i USD för räkenskapsåret 2016, enligt Alibabas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
12. Antal anställda på Cainiao per mars 2016.
13. GMV år 2015, enligt Morgan Stanleys analys.
14. Antal anställda per december 2015 enligt Amazons årsredovisning 2015.
15. Internet retail.com, per mars 2016.
16. Sun Art Retail Group Limited, per den 21 mars 2017.

Detta dokument har endast sammanställts i informationssyfte och ska inte tolkas som ett erbjudande om att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta är inte en rekommendation om en placeringsstrategis lämplighet för en viss investerare. Där fondförvaltaren Mike Shiao har uttryckt åsikter baseras de på de marknadsförhållanden som råder per mars 2017 och kan ändras utan föregående meddelande. Åsikterna kan skilja sig från de som andra investeringsproffs på Invesco har. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat, de är ingen garanti för framtida resultat och de är inte konstanta över tiden. Om värdepapper nämns i detta dokument är det inte en rekommendation att köpa, behålla eller sälja.

Som med alla investeringar finns det tillhörande risker. Införskaffa allt relevant material och granska det noga innan du investerar.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm