Hoppa till huvudinnehållet

Här är börsbolagen som återupptar utdelningen

Stockholmsbörsens bolag hade lämnat sina bokslutskommunikéer med styrelsernas utdelningsförslag under januari och februari, när coronakrisen slog till i mars och utlöste en präriebrand av inställda och uppskjutna utdelningar i en skala som inte setts på åratal. Här är bolagen som nu återupptar utdelning helt eller delvis. Finwire har gjort en sammanställning.

En majoritet av de svenska börsbolagen lämnade ingen utdelning i samband med årsstämmorna som i de allra flesta fall hålls mellan mars och maj.

I samband med halvårsrapporterna har ett antal bolag lämnat besked om att utdelningar ska beslutas på extra bolagsstämmor under hösten. Finwire har granskat nyhetsflödet och kommenterar de nya utdelningsförslagen från åtta bolag på Stockholmsbörsen.

Fastighetsbolaget Wallenstam föreslog i bokslutskommunikén för 2019 en utdelning på 1,90 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 95 öre per aktie. Utdelningsförslaget drogs tillbaka inför årsstämman. Wallenstam har nu kallat till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på 50 öre per aktie.

Skogsindustribolaget Holmens förslag från bokslutet för 2019 var en utdelning på 7 kronor per aktie. Utdelningsförslaget drogs tillbaka inför årsstämman. Styrelsen föreslog i delårsrapporten för andra kvartalet, som släpptes den 13 augusti en utdelning på 3,50 kronor per aktie, vilken ska beslutas på extra bolagsstämma den 16 september.

Teknikhandelsbolaget Christian Berner föreslog i bokslutet för 2019 en utdelning på 75 öre per aktie, vilket därefter drogs tillbaka inför årsstämman. Vid halvårsrapporten den 17 augusti var beskedet att bolagets finansiella situation bedöms nu av styrelsen kunna motivera en utdelning om 60 öre per aktie, vilket föreslås beslutas på extra bolagsstämma den 8 oktober.

Vattenkransbolaget FM Mattsson Moras ursprungliga förslag från bokslutet för 2019 var en utdelning på 3,50 kronor per aktie. Utdelningsförslaget återkallades till årsstämman. Vid halvårsrapporten den 25 augusti meddelade styrelsen att bolaget kommer kalla till extra bolagstämma den 29 september för att besluta om utdelning på 3,50 kronor per aktie. Styrelsen har nu bedömt att, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, förutsättningar föreligger för att betala en utdelning enligt det ursprungliga förslaget.

Teleoperatören Tele2 föreslog i bokslutet för 2019 en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 3,50 kronor per aktie, totalt 9 kronor per aktie. Styrelsen drog tillbaka förslaget om extrautdelning men behöll föreslaget om ordinarie utdelning till årsstämman i maj. Vid halvårsrapporten den 15 juli återinförde styrelsen sitt tidigare förslag om extrautdelning på 3,50 kronor per aktie, vilken ska beslutas på extra bolagstämma den 11 september.

Tele2 lämnade i maj den första hälften av ordinarie utdelning på 2,75 kronor per aktie. I början på oktober kommer den andra hälften av ordinarie utdelning på 2,75 kronor samtidigt med extrautdelning på 3,50 kronor. Den totala utdelningen för året blir därmed 9 kronor per aktie, vilket är i linje med det ursprungliga förslaget.

Byggbolaget Peab meddelade den 27 augusti att styrelsen föreslår att samtliga aktier i fastighetsbolaget Annehem ska delas ut till bolagets aktieägare och börsnoteras, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021. Annehem kommer äga fastigheter med ett marknadsvärde på 3,2 miljarder kronor. Peabs styrelse aviserade samtidigt att det inte blir någon kontantutdelning. Det ursprungliga förslaget var en utdelning på 4,20 kronor per aktie, vilket drogs tillbaka inför årsstämman.

Livsmedelsbolaget ICA har kallat till extra bolagstämma den 22 september för att besluta om utdelning på 6 kronor per aktie. Årsstämman i april beslutade om en utdelning på 6 kronor per aktie. Den totala utdelningen blir därmed 12 kronor per aktie, vilket är i linje med det urspungliga utdelningsförslaget från bokslutet i februari.

IT-konsulten Tietoevry föreslog i bokslutet för 2019 en utdelning på 1,27 euro per aktie. Årsstämman den 29 april gav styrelsen bemyndigande att besluta om en utdelning på högst 1,27 euro per aktie. Styrelsen beslutade i samband med halvårsrapporten i juli om en utdelning på 0,635 euro per aktie, uppdelat på två utbetalningar på vardera 0,3175 euro per aktie, den första skedde i slutet av juli och den andra sker i slutet av september.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer