Prislista

Aktie- & fonddepå

Spara i aktier, fonder och andra värdepapper.
Du betalar ingen depåavgift och får alla verktyg och all information du behöver för ditt sparande.


Svenska värdepapper Standard-depå Bonus-depå Pro-depå
Stockholmsbörsen, Burgundy, Aktietorget, First North, NGM och Nya Marknaden
Aktier, warranter och teckningsoptioner 0,085 %
Min. 99 SEK
0,055 %
Min. 99 SEK
0,039 %
Min. 59 SEK
Teckningsrätter Följer moderaktien
Värdepapperslån, fast avgift 200 SEK + vanligt courtage 200 SEK + vanligt courtage 200 SEK + vanligt courtage
Värdepapperslån, rörlig avgift Minst 3% per år (beroende på marknadsförhållanden)
Onoterade aktier 0,30 %
Min. 120 SEK
0,30 %
Min. 120 SEK
0,30 %
Min. 120 SEK
Aktieterminer 0,10 %
Min. 99 SEK
0,06 %
Min. 99 SEK
0,04 %
Min. 59 SEK
OM futures 20 SEK min 99 SEK 15 SEK min 99 SEK 10 SEK min 59 SEK
Optioner 0,8 %
Min. 99 SEK
För premie över 100 tkr:
0,6% på den delen
0,6 %
Min. 99 SEK
För premie över 100 tkr:
0,4% på den delen
0,4 %
Min. 59 SEK
För premie över 100 tkr:
0,3% på den delen
Statsobligationer & statsskuldväxlar 0,01 %
Min. 198 SEK
0,01 %
Min. 198 SEK
0,01 %
Min. 198 SEK
Konvertibler 0,14 %
Min. 198 SEK
0,14 %
Min. 198 SEK
0,14 %
Min. 198 SEK
Räntebevis 0,01 %
Min. 99 SEK
0,01 %
Min. 99 SEK
0,01 %
Min. 99 SEK
Telefonhandel via mäklare 0,30 %
Min. 198 SEK
0,20 %
Min. 198 SEK
0,15 %
Min. 198 SEK
Fonder, ca 1000 st 0 SEK, endast fondbolagets egna avgifter tillkommer*
Telefonhandel via mäklare fonder 198 SEK
Övriga instrument Kontakta Nordnet

* Nordnet tar ut en transaktionsavgift på 1 % vid köp av Brummers fonder för att täcka administrativa kostnader.
Clearingavgifter
Aktieoptioner (% av premie) 0,75 %
Min. 1 SEK/kontrakt
Max 14 SEK/kontrakt
0,75 %
Min. 1 SEK/kontrakt
Max 14 SEK/kontrakt
0,75 %
Min. 1 SEK/kontrakt
Max 14 SEK/kontrakt
Lösen aktieoptioner 0,075 % 0,075 % 0,075 %
Avslut och stängning aktieterminer 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Avslut och stängning OMX-optioner och -terminer 3,50 SEK/kontrakt 3,50 SEK/kontrakt 3,50 SEK/kontrakt

Utländska värdepapper

Avslut för tre order på Stockholmsbörsen, Burgundy, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota med ända upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Aktietorget, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk av­kast­ning är ingen garanti för framtida avkastning. Faktablad för de fonder som Nordnet förmedlar finner du på www.nordnet.se (i orderläggningsfönstret och på respektive fonds produk­tsida). Informationsbroschyr(er) tillhandahålls av respektive fondbolag. Du bör ta del av nämnda handlingar innan du beslutar dig för att investera i en fond.