Hoppa till huvudinnehållet

Prislista.

Active Trader Pro.

Handlar du mycket ska det löna sig att välja Nordnet. Klicka på respektive produktkategori nedan, för en fullständig förteckning över våra priser. Om du inte hittar det du söker i prislistan är du välkommen att ringa oss på 010-583 31 99.

Grundkravet för Active Trader Pro är minst 2 000 SEK i erlagt courtage per månad, vilket motsvarar omkring 40 affärer. Vi gör dock alltid en helhetsbedömning av relevanta omständigheter där vi bland annat tar hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Notera även att en anslutning till Active Trader Pro förutsätter en separat överenskommelse mellan Nordnet och dig som kund.

Om du vill veta mer om Active Trader Pro och är intresserad av att ta del av erbjudandet är du välkommen att kontakta oss. Du kan även läsa mer om vad som ingår här.

Handel i Norden.Active Trader Pro

Stockholmsbörsen, First North, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen

Courtage

0,034 %

Minst

49 SEK

Spotlight Stock Market, NGM och Nordic MTF

Courtage

0,034 %

Minst

49 SEKStora order via mäklare (block etc.)

Kontakta oss för mer informationActive Trader Pro

Courtage

0,034 %

Minst

49 SEK


Nordnet Markets

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Köpenhamn

Nasdaq Helsingfors

Oslo Börs

Order över 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

0 SEK

0 DKK

0 EUR

0 NOK

Order under 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

19 SEK

29 SEK

3 EUR

29 NOK


Klicka här för att läsa mer om courtagefri handel i Nordnet Markets

Valutaväxling

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.


Courtage

Du betalar inget courtage, endast fondbolagets egna avgifter tillkommer.

Nordnet tar ut en transaktionsavgift på 1 % vid köp av Brummers fonder för att täcka administrativa kostnader.

Handel via mäklare på telefon

198 SEKActive Trader Pro

Aktie- och indexoptioner

Courtage

0,34 %

Minst

49 kr

Indexterminer

Courtage (kr per styck)

9 kr

Minst

49 kr

OMXS30 Mini termin

Courtage (kr per styck)

5 kr

Minst

0 kr

Avslut och stängning

(kr per kontrakt)

1 kr

Aktieterminer


Courtage

0,034 %

Minst

49 kr

Svenska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

Minst (kr per kontrakt)

1 kr

Högst (kr per kontrakt)

14 kr

Lösen aktieoptioner

0,075 %

Avslut och stängning aktieterminer

0,02 %

Avslut och stängning
OMX-optioner och terminier
(kr per kontrakt)

3,50 kr

Norska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

Minst (NOK per kontrakt)

1 NOK

Högst (NOK per kontrakt)

14 NOK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

OBX-terminer (NOK per kontrakt)

2 NOK

Danska clearingavgifter

Aktieoptioner (i % av premie)

0,75 %

Minst (DKK per kontrakt)

1 DKK

Högst (DKK per kontrakt)

14 DKK

Lösen aktieoptioner

0,075 %

Avslut och stängning

KFX-optioner och futures

(DKK per kontrakt)

1,60 DKKActive Trader Pro

Svenska värdepapperslån

Fast avgift (i kr + vanligt courtage)

200 kr

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %

Norska värdepapperslån

Fast avgift (NOK + vanligt courtage)

250 NOK

Rörlig avgift (minst, beroende

på markandsförhållanden)

4,50 %

Danska värdepapperslån


Fast avgift (DKK + vanligt courtage)

250 DKK

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

4 %

Finska värdepapperslån

Fast avgift (EUR + vanligt courtage)

30 EUR

Rörlig avgift (minst, beroende

på marknadsförhållanden)

3 %


Active Trader Pro

Räntebevis och valutabevis

Courtage

0,01%

Minst

99 kr

Aktieindexobligationer,

premieobligationer och konvertibler

Courtage

0,15%

Minst

198 kr

Obligationer


Courtage

0,10%

Minst

198 kr


Active Trader Pro

Onoterat i aktie- och fonddepå

Svenska värdepapper

Courtage

0,30%

Minst

119 kr

Norska värdepapper


Courtage

0,35%

Minst

390 kr

Onoterat i kapitalförsäkring

För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar Nordnet ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,30 – 1,45 procent. Se tabell nedan.

Kapital i kr

Avgift i %

0 - 500 000 kr

1,45

> 500 000 kr

1,35

> 1 000 000 kr

1,25

> 5 000 000 kr

0,90

> 10 000 000 kr

0,80

> 15 000 000 kr

0,70

> 20 000 000 kr

0,60

> 25 000 000 kr

0,50

> 50 000 000 kr

0,40

> 75 000 000 kr

0,30

Samlingsnota

Avslut för tre ordrar på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota, med upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Spotlight Stock Market, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Handel utanför Norden.

Nasdaq, NYSE Pink sheet, Bulletin Board, Torontobörsen, Londonbörsen och Xetra (gäller även tyska certifikat och warranter)*

Courtage

0,069 %

Minst

49 kr

Minst (telefonorder)

49 kr

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information.

Administrativ avgift för ADR

0,005-0,17 USD per innehavd ADR. Kontakta Nordnet för mer information.

Euronext Lisabon, Bryssel, Paris och Amsterdam (Euronext enbart via telefon)*

Courtage

0,25 %

Minst

99 kr

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR.

* Vid handel med utländska värdepapper kan administrativa avgifter och skatter tillkomma. Till exempel dras en stämpelskatt på 0,1 % vid köp av vissa italienska aktier, 0,2 % för vissa spanska aktier, 0,3 % för vissa franska aktier samt 0,5 % för vissa brittiska aktier.


Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Mer om valutakonto hittar du här.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Räntor.


Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Portföljbelåning

Räntor gäller från 2022-07-11

Nominell ränta

3,78 %
Effektiv ränta

3,85 %
Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Utlåning - priser gäller fr.o.m. 11 mars

Nominell ränta*

4,15 %

Effektiv ränta*

4,23 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.


Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Utlåning

Nominell ränta*

4,45 %

Effektiv ränta*

4,54 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.


Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Utlåning

Nominell ränta*

3,75 %

Effektiv ränta*

3,82 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.


Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Utlåning - priser gäller fr.o.m. 11 mars

Nominell ränta*

2,50 %

Effektiv ränta*

2,53 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.


Active Trader Pro
Inlåning

Oavsett belopp

0 %
Utlåning - priser gäller fr.o.m. 11 mars

Nominell ränta*

3,50 %

Effektiv ränta*

3,56 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.


Tilläggstjänster.

KURSER SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC och NGM/SPOTLIGHT)

Pris SEK

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

Gratis

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

15 kr

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

70 krKURSER NORGE (Oslo Børs och NGM)


Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

GratisKURSER TYSKLAND


Streaming kursinformation aktier och ETFs utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier och ETFs utan orderdjup

80 kr

Streaming realtidskurser aktier och ETFs med orderdjup

290 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier och ETFs utan orderdjup

Gratis

Streaming DAX future (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming DAX future (Realtid)

17 krKURSER USA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

15 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1 (Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (15 min. fördröjt))

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1 (Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (Realtid))

690 krKURSER KANADA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

135 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC)

Avgift till börsen

Infront distributionsavgift

Totalt

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

0 SEK/månad

30 SEK/månad

30 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

15 SEK/månad

0 SEK/månad

15 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier och warranter från NGM/NDX med orderdjup (Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 SEK/månad

50 SEK/månad

50 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

70 SEK/månad

50 SEK/månad

120 SEK/månad

NORGE (Oslo Børs)
Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

0 SEK/månad

30 SEK/månad

30 SEK/månad

USA

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för amerikanska aktier (Nordnet: Nasdaq and NYSE)

15 SEK/månad

50 SEK/månad

65 SEK/månad

Nasdaq futures och S&P futures i realtid (US CME: E-mini Futures only – Level 1)

690 SEK/månad

50 SEK/månad

740 SEK/månad

Dow Jones Indices i realtid (Nordnet: DJ Indices)

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Canada

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för kanadensiska aktier (Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

135 SEK/månad

50 SEK/månad

185 SEK/månad

Tyskland

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för aktier och ETF:er utan orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 1)

80 SEK/månad

50 SEK/månad

130 SEK/månad

Realtidskurser för aktier och ETF:er inkl. orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 2)

290 SEK/månad

50 SEK/månad

340 SEK/månad

Eurex Futures & options (Eurex: Futures & Options – Level1)

70 SEK/månad

50 SEK/månad

120 SEK/månad

Deutche Börse index och Xetra ETF (Deutche Börse indices & Xetra ETF)

15 SEK/månad

0 SEK/månad

15 SEK/månad

Samtliga courtageklasser

Automatisk uppdatering

För OMX-börserna i Mina listor (kronor per månad)

220 kr

För Oslobörsen i Mina listor (kronor per månad)

350 kr

Realtidskurser

Realtidskurser för aktier med automatisk uppdatering av orderdjup från
Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen (kronor per månad)

850 kr

Realtidsuppdaterade optionskurser inklusive orderdjup från OMX (kronor per månad)

450 kr

Tyska realtidskurser utan orderdjup (kronor per månad)

1 030 kr

Realtidskurser för index, aktier och med orderdjup från Oslo Börs (EuroNext)

700 kr

Samtliga courtageklasser

Analystjänster

Affärsvärlden

Gratis 6 månader, därefter 195 kr/mån

Investtech, teknisk analys

240 kr/mån

Nyhetskällor

Svenska

Direkt

Gratis

Waymaker

Gratis

NG News

Gratis

Hugin

Gratis

Norska

TDN Finans (kronor per månad)

390 kr

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

Olso Børs

Gratis

Danska

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

København Fondsbørs

Gratis

Ritzau Finans

Gratis

Netposten Flash (kronor per månad)

270 kr

Finska

Kauppalehti Online (kronor per månad)

75 kr

Arvopaperi

Gratis

Medie

Pris per månad

Infront distributions fee per månad

Totalt pris per månad

Ritzau Finans Flash (Danmark)

245 SEK

0 SEK

245 SEK

Direkt Flash (Sverige)

1445 SEK

0 SEK

1445 SEK

TDN Finans Flash (Norge)

1115 SEK

30 SEK

1145 SEK

Kauppalehti News & Flash (Finland)

199 SEK

30 SEK

229 SEK

TDN Finans (Norge, realtid)

390 SEK

30 SEK

420 SEK

Ritzau Finans realtid

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Direkt realtid (Sverige)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Kauppalehti News RSS (Finland)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

TDN Finans Delay (Norge)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Totalt pris per månad

Tjänster och handelsapplikationer

Mobil app för Android, iOS & Windows

Gratis

Infront Web Trader baspaket

Gratis

Infront Active Trader baspaket vid avlagt courtage om mer än 5 000 SEK per månad

Infront Active Trader baspaket vid avlagt courtage om mindre än 5 000 SEK per månad

0 kr/mån
685 kr/mån

Nordnet Autotrader - powered by Autostock

(kronor per kvartal)

995 kr

Realtidskurser Nordnet Autotrader

Gratis

Mobila tjänster (kronor per SMS)

2 kr

NEXT API (kronor per månad)

1 000 kr

Realtidskurser Nordnet API - Nasdaq Nordic Equities

280 kr

Realtidskurser Nordnet API - Nasdaq Nordic Derivatives280

280 kr

Företag anses alltid vara professionella användare.
En privatperson kan också vara en professionell användare
om denne agerar på eller använder informationen på ett
yrkesmässigt sätt eller inom ramen för en näringsverksamhet.


Sparformer.

Kontoavgift

Gratis

Inlåningsränta *

0,00 %

* Ränta på inlåning betalas ut årligen


Skatt tillkommer.


Kontoavgift

Gratis

Skatt tillkommer.

Kontoavgift

Gratis

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2020

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Överlåtelseavgift

1 000 kr

Riskkostnad

Riskkostnaden baseras på ålder och innestående värde. Kostnaden täcker återbetalningsskyddet (1 % utöver värdet), vilket betyder att 101 % av marknadsvärdet tillfaller förmånstagaren vid dödsfall. Riskkostnaden anges i kronor per månad för varje placerad miljon i kapitalförsäkring.


Den månatliga riskkostnaden beräknas utifrån aktuell ålder i år och månader. Nedanstående tabell visar endast kostnaden vid exakt de åldrar som anges.


Prisexempel:
En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkringen. Riskkostnaden är då 1,08 kronor per månad. Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostnaden istället 5,65 kronor per månad.


Ålder

Kostnad

20

0,50 kr

25

0,56 kr

30

0,65 kr

35

0,82 kr

40

1,08 kr

45

1,53 kr

50

2,28 kr

55

3,54 kr

60

5,65 kr

65

9,17 kr

70

15,07 kr

75

24,95 kr

80

41,47 kr

85

69,13 kr

90

115,41 kr

95

192,87kr


Återköpsavgift

0 kr

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2020

Kontoavgift

Gratis

Skatt tillkommer.

Privatpension (del av värdet per år)

0,00 %

Kapitalpension (del av värdet per år). Går ej att nyteckna.

0,00 %

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift. Lagstiftningen tillåter inte flytt av kapitalpension.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Återköpsavgift

0 kr

Skatt tillkommer.

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Tvångsförsäljning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Återköpsavgift

0 kr

Lägsta sparpremie ålderspension

100 kr per månad

Skatt tillkommer.

Kostnad för riskförsäkringar hos Bliwa


Premiebefrielse

0,0225

Dödsfallskapital

Naturlig premie*

Efterlevandepension

Naturlig premie*

Sjukförsäkring

Naturlig premie*


*Nordnet Pensionsförsäkring AB samarbetar med Bliwa Livförsäkring där Bliwa Livsförsäkring tillämpar könsneutral premie. Detta innebär att premien beror på ålder. Kontakta oss på pension@nordnet.se för prisuppgift.

Tjänstepensionsavtalet BTP1


Tjänstepension BTP1

0,00 %

Premiebefrielse levererad av Bliwa livförsäkring

Betalas av din arbetsgivare*

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.


*Premiebefrielseförsäkringens kostnad står din arbetsgivare för i enlighet med BTP1-avtalet tecknat mellan din arbetsgivare, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och de/de fackliga organisation(er) som företräder din arbetsplats.

Avgift för förvaltning och handel (BTP1)


Förvaltningstjänsten Nordnet Generationsspar

0,00 %

Fonder

0 kr i courtage - Endast Förvaltningsavgift enligt fondbolagens ordinarie prislista med undantag för Nordnet Fond i fond.

Nordnet Fond-i-fond

Ordinarie Förvaltningsavgift debiteras av fondbolaget, och rabatteras till 0,4 % per fond genom återföring av fondavgift månadsvis i efterskott.

Skatt tillkommer.

Övriga avgifter.

Avräkningsnota per post (kronor per nota)

19 kr

Kontoutdrag via webben (portföljrapport)

Gratis

Kontoutdrag via post (per depå)

149 kr

Årsbesked via webben

Gratis

Årsbesked via post

149 kr

Engagemangsbesked

299 kr

Deklarationsprogrammet (kronor per konto)

Gratis

Påminnelse om övertrassering/överbelåning via brev - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

100 kr

Stängning av position vid överbelåning - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

200 kr

Svar på företagshändelser via tjänsten Företagshändelser på webben

Gratis

Svar på företagshändelser via telefon eller meddelande

300 kr

Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto

99 kr

Hantering av företagshändelser utanför normala processer - gäller t ex konvertering, omstämpling och förtida inlösen.

Fr 1 500 kr**

Serviceavgift vid betalning av avräkningsnota

200 kr

Rösträttsregistrering Norge & Danmark

3 500 kr

Rösträttsregistrering Finland

100 EUR

Intradagsblankning

0 kr*

* Intradagsblankning erbjuds under vissa förutsättningar. Vänligen kontakta Nordnets tradingsupport på 010-583 31 99 för en individuell bedömning.

** Kostnaden kan överstiga 1 500 kr beroende på vilken marknad värdepapperet handlas i. Kontakta Nordnets kundservice för fullständigt pris.

Uttag av pengar via föranmält konto eller banktjänsten (i SEK)

Gratis

Uttag av pengar via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Expressöverföring (samma valutadag) - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto.

Obs! För att vara säker på att få pengarna samma dag ber vi dig att ringa in till oss. Bryttid är 14.30.

499 kr

Flytta pengar internt via hemsidan

Gratis

Flytt av pengar inom Nordnet via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Flytt av värdepapper till Nordnet (exklusive derivat) - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av derivat till Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (SEK/NOK/DKK per kontrakt)

30

- Högst (SEK/NOK/DKK)

2500

Flytt av nordiska värdepapper inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av fonder inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av värdepapper från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av fonder från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av strukturerade produkter (VPC) från Nordnet (per VP-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

49 kr

Flytt av strukturerade produkter (ej VPC) från Nordnet (per vp-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

499 kr

*Per ISIN/mottagare

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nordnet ska på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningen eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkningen av beloppet samt, i förekommande fall om ersättningen eller förmånen överförs till kunden. På länken nedan följer information om de ersättningar eller förmåner Nordnet erhåller.

Länk till information om ersättningar

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.